เวอร์ชันเต็ม: [-- วัยซนเรดิโอ ฟรีโค้ดกล่องฟังเพลงวิทยุออนไลน์ สำหรับติดในห้องแชท Xat --]

วัยซนดอทคอม -> วิทยุออนไลน์ / แชท Xat -> วัยซนเรดิโอ ฟรีโค้ดกล่องฟังเพลงวิทยุออนไลน์ สำหรับติดในห้องแชท Xat [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

WaiZon 2010-10-09 16:10

วัยซนเรดิโอ ฟรีโค้ดกล่องฟังเพลงวิทยุออนไลน์ สำหรับติดในห้องแชท Xat

วัยซน แจกฟรี โค้ดกล่องเพลง สำหรับติดห้องแชท ในเว็บ XAT โดยเฉพาะ

สำหรับติดเว็บไซต์ บล็อก hi5 แนะนำ ให้ไปเอาโค้ดใหม่ได้ที่นี่ คลิ๊ก

[attachment=5327]
โค้ดกล่องเพลง สำหรับแชท xat โดยเฉพาะ สามารถขอเพลงได้ครับ


1 แบบ Flash
<center>
<table width="950" height="186" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Table_01">
    <tr>
        <td rowspan="4">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_01.gif" width="62" height="185" alt=""></td>
        <td rowspan="4"> <a href="../index.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_02.gif" alt="" width="469" height="185" border="0"></a></td>
        <td colspan="5">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_03.gif" width="419" height="16" alt=""></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_04.gif" width="12" height="121" alt=""></td>
        <td colspan="3">
<embed height="103" type="application/x-shockwave-flash" width="391" src="http:///103.22.182.29/player-viral.swf" flashvars="file=http:///103.22.182.29:8888/;stream.nsv&type=sound&volume=100&stretch=yes&autostart=true&displayclick=none&backcolor=                 #3399FF&frontcolor=#FFFFFF" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" bgcolor="#3366FF"></embed></td>
          
        <td><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_06.gif" width="15" height="107" alt="" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="4">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_07.gif" width="407" height="14" alt=""></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_08.gif" width="12" height="48" alt=""></td>
        <td>          <a href="http://radio.waizon.com/musicbox/music-request.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_09.gif" alt="" width="128" height="48" border="0"></a></td>
        <td>          <a href="http://www.waizon.com/read-htm-tid-3320.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_10.gif" alt="" width="136" height="48" border="0"></a></td>
        <td colspan="2">
            <a href="http://radio.waizon.com/" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_11.gif" alt="" width="143" height="48" border="0"></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="62" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="469" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="12" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="128" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="136" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="128" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="15" height="1" alt=""></td>
    </tr>
</table></center>
<br/>
<center>
<a href="http://game.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="เกมส์"><b>เกมส์</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/" title="เกม"><b>เกม</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/wwwy8com.php" title="เกมส์y8"><b>y8</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/wwwy3com.php" title="เกมส์y3"><b>y3</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/new.php" title="เกมส์y9"><b>y9</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-2/เกมส์แต่งตัว/" rel="dofollow" title="เกมส์แต่งตัว" target="_blank"><b>เกมส์แต่งตัว</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-1/เกมส์ทำอาหาร/" rel="dofollow" title="เกมส์ทําอาหาร" target="_blank"><b>เกมส์ทําอาหาร</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-3/เกมส์ปลูกผัก/" rel="dofollow" target="_blank" title="เกมส์ปลูกผัก"><b>เกมส์ปลูกผัก<b></a>
<a href="http://chat.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="แชท"><b>แชท</b></a>
<a href="http://chat.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="แชทหาแฟน"><b>แชทหาแฟน</b></a>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังเพลงออนไลน์"><b>ฟังเพลงออนไลน์</b></a>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังวิทยุออนไลน์"><b>ฟังวิทยุออนไลน์</b></a>
<a href="http://musiconline.waizon.com" rel="dofollow" target="_blank" title="เพลงใหม่" ><b>เพลงใหม่</b></a>
</center>

2 แบบ media

<center>
<table width="950" height="186" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Table_01">
    <tr>
        <td rowspan="4">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_01.gif" width="62" height="185" alt=""></td>
        <td rowspan="4"> <a href="../index.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_02.gif" alt="" width="469" height="185" border="0"></a></td>
        <td colspan="5">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_03.gif" width="419" height="16" alt=""></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_04.gif" width="12" height="121" alt=""></td>
        <td colspan="3">
<object id="MediaPlayer2" width="391" height="103" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject"> <param name="URL" value="http:///103.22.182.29:8888"> <param name='autoStart' value="True"> <EMBED type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" SRC="http:///103.22.182.29:8888" width=391 height=65 ShowStatusBar=true ShowControls=True showdisplay="False" autorewind="True" ></embed> </object></td>
          
        <td><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_06.gif" width="15" height="107" alt="" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="4">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_07.gif" width="407" height="14" alt=""></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_08.gif" width="12" height="48" alt=""></td>
        <td>          <a href="http://radio.waizon.com/musicbox/music-request.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_09.gif" alt="" width="128" height="48" border="0"></a></td>
        <td>          <a href="http://www.waizon.com/read-htm-tid-3320.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_10.gif" alt="" width="136" height="48" border="0"></a></td>
        <td colspan="2">
            <a href="http://radio.waizon.com/" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_11.gif" alt="" width="143" height="48" border="0"></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="62" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="469" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="12" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="128" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="136" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="128" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="15" height="1" alt=""></td>
    </tr>
</table></center>
<br/>
<center>
<a href="http://game.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="เกมส์"><b>เกมส์</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/" title="เกม"><b>เกม</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/wwwy8com.php" title="เกมส์y8"><b>y8</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/wwwy3com.php" title="เกมส์y3"><b>y3</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/new.php" title="เกมส์y9"><b>y9</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-2/เกมส์แต่งตัว/" rel="dofollow" title="เกมส์แต่งตัว" target="_blank"><b>เกมส์แต่งตัว</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-1/เกมส์ทำอาหาร/" rel="dofollow" title="เกมส์ทําอาหาร" target="_blank"><b>เกมส์ทําอาหาร</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-3/เกมส์ปลูกผัก/" rel="dofollow" target="_blank" title="เกมส์ปลูกผัก"><b>เกมส์ปลูกผัก<b></a>
<a href="http://chat.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="แชท"><b>แชท</b></a>
<a href="http://chat.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="แชทหาแฟน"><b>แชทหาแฟน</b></a>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังเพลงออนไลน์"><b>ฟังเพลงออนไลน์</b></a>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังวิทยุออนไลน์"><b>ฟังวิทยุออนไลน์</b></a>
<a href="http://musiconline.waizon.com" rel="dofollow" target="_blank" title="เพลงใหม่" ><b>เพลงใหม่</b></a>
</center>
โค้ดวิทยุ แบบ MediaPlaye แบบธรรมดา

<center><table width="300" border="1" bordercolor="#00CCFF">
<tr>
<td><a href="http://radio.waizon.com" target="_blank" title="ฟังเพลงออนไลน์"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/imagead_300x250.gif"  width="300" height="250" border="0" align="top"/></a></td>
</tr>
<tr>
<td><object id="MediaPlayer2" width="300" height="65" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject"> <param name="URL" value="http:///103.22.182.29:8888"> <param name='autoStart' value="True"> <EMBED type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" SRC="http:///103.22.182.29:8888" width=300 height=65 ShowStatusBar=true ShowControls=True showdisplay="False" autorewind="True" ></embed> </object></td>
</tr>
</table></center><center>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังเพลงออนไลน์"><b>ฟังเพลงออนไลน์</b></a>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังวิทยุออนไลน์"><b>ฟังวิทยุออนไลน์</b></a>
</center>


แบบ 4 flash

<embed height="103" type="application/x-shockwave-flash" width="391" src="http:///103.22.182.29/player-viral.swf" flashvars="file=http:///103.22.182.29:8888/;stream.nsv&type=sound&volume=100&stretch=yes&autostart=true&displayclick=none&backcolor=#3399FF&frontcolor=#FFFFFF" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" bgcolor="#3366FF"></embed>

**** หมายเหตุ ทุกอย่างเป็นขนาดตายตัวห้ามปรับแต่ง *****

สำหรับติดเว็บไซต์ บล็อก hi5 ให้เอาโค้ดที่

http://www.waizon.com/read-htm-tid-962.htmlโอฟ 2010-10-18 20:16
สุดยอย

moowarnnan 2010-10-27 09:53
ขอบคุนจร้า

gsmgoh0012 2011-04-02 05:59
ดีคับ

chiwawa 2011-05-02 20:18
  

TUMz 2011-09-21 08:34
โยกไว้ วัยรุ่น

fragile 2012-02-24 15:35
    ไมใช้ไม่ได้อ่า  

pirotz 2012-10-19 16:46
รักเธอที่สุดในโลกและจะรักไปตลอดชีวิต BY [GolF `z]

maxx2o 2012-12-10 02:21
เริ่ดมากๆๆ   

nutdakde99 2013-05-22 09:55
ใส่บอร์ดxatไม่ได้สักอัน

Sorry, the following images are not allowed
(unapproved domain):

cn674614 2014-08-03 17:42
Just what achieve blistered toes, some sort of incredibly hot wilderness in the united states including a fresh German winemaker own in keeping? The response is usually a shoes and boots war. The person guiding them, Mario Moretti Polegato, provides usually also told the particular account precisely this individual was a student in Reno, The state of nevada following most significant destination, through 1992, marketing your partner's friends and family wine beverages with a acceptable, anytime the guy went to get a work during the wasteland. Virtually without delay, he / she ended up being tormented by zonked foot throughout his or her silicone soled footwear therefore they procured away his or her pocketknife as well as reduce a great opening with just about every only real that will allow atmosphere with.
Thumbs together: Towards Brevard ct staffers designed for outperforming alternative Texas areas with the prompt put out connected with public information, as reported by a new bowl evaluation through FL RIGHT NOW and various press. Different regulations state prison as well as city records ought to be cleared associated with Public Secureness, charge card not to mention account with a bank results just before individual in court docket can launch all of them. Somewhere else, who challenge generated days to weeks very long delays.
Should you think about the Fraser Article, notice you will find there's evident variation throughout The uk in between educational facilities which may have households utilizing profit and the wonderful what individuals really do not. Any classes utilizing money stages around $50, 000 are likely to undertake a lot superior to any educational facilities that will slip a lot underneath that will place. The reason? Inadequate will not the same ridiculous, even so it truly does are a reduction in solutions in addition to occasion..
A number of the feedback may very well be published any place else on the website and inside the classifieds. We tend to really encourage attractive, opened controversy within the troubles belonging to the time of day, and inquire that you really try to keep from profanity, can't stand special message, particular responses along with reviews that happen to be from position. Thanks for your time designed for taking a few minutes to present your opinions..
I came across I just is not notably side tracked given that in any case these folks were simply a handful of man-made cotton flora definitely not the actual overhead jewelry. Your lady didn't realize why I just has not been irritated and even Thought about weren't able to realise why the woman concept I will often be. When i determined I was able to continually get yourself a more substantial, more desirable vase merely poor that a whole lot. It could be should it absolutely was valued at a ton of money not to mention We were required to restore the item straight away this appears to be maddening.
1. Relaxing wear shoes and boots for that air-port. Although you may may not be soaring these times, few convenient of having a thing it is possible to don along with grow. "Making guaranteed tools tend to be restrict in the market. Some sort of alleged tornado arranged in close proximity to Simply Doing business inside northwest Louisiana. The departure cost were standing for seventeen premature From monday.
This fete will start with the help of hors d'oeuvers from toast boudin baseballs with the help of mustard hot sauce recipe; potted this halloween together with mustard concerning destroyed; cooked oysters remoulade along with smaller muffalettas. Dining benefits duck together with andouille gumbo; unclean almond using bunnie; purple pinto beans along with hemp; jambalaya; grits and also turf fertilized meats grillades; as well as lows (turnips together with turnip green veggies); kale along with garlic herb along with toasted gouda along with Ohio Delta crawfish etouffe. You'll encounter exist new music, social gathering favours, drinks and even more.


เวอร์ชันเต็ม: [-- วัยซนเรดิโอ ฟรีโค้ดกล่องฟังเพลงวิทยุออนไลน์ สำหรับติดในห้องแชท Xat --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Gzip enabled