เวอร์ชันเต็ม: [-- วัยซนเรดิโอ ฟรีโค้ดกล่องฟังเพลงวิทยุออนไลน์ สำหรับติดในห้องแชท Xat --]

วัยซนดอทคอม -> วิทยุออนไลน์ / แชท Xat -> วัยซนเรดิโอ ฟรีโค้ดกล่องฟังเพลงวิทยุออนไลน์ สำหรับติดในห้องแชท Xat [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

WaiZon 2010-10-09 16:10

วัยซนเรดิโอ ฟรีโค้ดกล่องฟังเพลงวิทยุออนไลน์ สำหรับติดในห้องแชท Xat

วัยซน แจกฟรี โค้ดกล่องเพลง สำหรับติดห้องแชท ในเว็บ XAT โดยเฉพาะ

สำหรับติดเว็บไซต์ บล็อก hi5 แนะนำ ให้ไปเอาโค้ดใหม่ได้ที่นี่ คลิ๊ก

[attachment=5327]
โค้ดกล่องเพลง สำหรับแชท xat โดยเฉพาะ สามารถขอเพลงได้ครับ


1 แบบ Flash
<center>
<table width="950" height="186" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Table_01">
    <tr>
        <td rowspan="4">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_01.gif" width="62" height="185" alt=""></td>
        <td rowspan="4"> <a href="../index.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_02.gif" alt="" width="469" height="185" border="0"></a></td>
        <td colspan="5">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_03.gif" width="419" height="16" alt=""></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_04.gif" width="12" height="121" alt=""></td>
        <td colspan="3">
<embed height="103" type="application/x-shockwave-flash" width="391" src="http:///103.22.182.29/player-viral.swf" flashvars="file=http:///103.22.182.29:8888/;stream.nsv&type=sound&volume=100&stretch=yes&autostart=true&displayclick=none&backcolor=                 #3399FF&frontcolor=#FFFFFF" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" bgcolor="#3366FF"></embed></td>
          
        <td><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_06.gif" width="15" height="107" alt="" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="4">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_07.gif" width="407" height="14" alt=""></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_08.gif" width="12" height="48" alt=""></td>
        <td>          <a href="http://radio.waizon.com/musicbox/music-request.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_09.gif" alt="" width="128" height="48" border="0"></a></td>
        <td>          <a href="http://www.waizon.com/read-htm-tid-3320.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_10.gif" alt="" width="136" height="48" border="0"></a></td>
        <td colspan="2">
            <a href="http://radio.waizon.com/" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_11.gif" alt="" width="143" height="48" border="0"></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="62" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="469" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="12" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="128" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="136" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="128" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="15" height="1" alt=""></td>
    </tr>
</table></center>
<br/>
<center>
<a href="http://game.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="เกมส์"><b>เกมส์</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/" title="เกม"><b>เกม</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/wwwy8com.php" title="เกมส์y8"><b>y8</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/wwwy3com.php" title="เกมส์y3"><b>y3</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/new.php" title="เกมส์y9"><b>y9</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-2/เกมส์แต่งตัว/" rel="dofollow" title="เกมส์แต่งตัว" target="_blank"><b>เกมส์แต่งตัว</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-1/เกมส์ทำอาหาร/" rel="dofollow" title="เกมส์ทําอาหาร" target="_blank"><b>เกมส์ทําอาหาร</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-3/เกมส์ปลูกผัก/" rel="dofollow" target="_blank" title="เกมส์ปลูกผัก"><b>เกมส์ปลูกผัก<b></a>
<a href="http://chat.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="แชท"><b>แชท</b></a>
<a href="http://chat.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="แชทหาแฟน"><b>แชทหาแฟน</b></a>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังเพลงออนไลน์"><b>ฟังเพลงออนไลน์</b></a>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังวิทยุออนไลน์"><b>ฟังวิทยุออนไลน์</b></a>
<a href="http://musiconline.waizon.com" rel="dofollow" target="_blank" title="เพลงใหม่" ><b>เพลงใหม่</b></a>
</center>

2 แบบ media

<center>
<table width="950" height="186" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Table_01">
    <tr>
        <td rowspan="4">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_01.gif" width="62" height="185" alt=""></td>
        <td rowspan="4"> <a href="../index.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_02.gif" alt="" width="469" height="185" border="0"></a></td>
        <td colspan="5">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_03.gif" width="419" height="16" alt=""></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_04.gif" width="12" height="121" alt=""></td>
        <td colspan="3">
<object id="MediaPlayer2" width="391" height="103" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject"> <param name="URL" value="http:///103.22.182.29:8888"> <param name='autoStart' value="True"> <EMBED type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" SRC="http:///103.22.182.29:8888" width=391 height=65 ShowStatusBar=true ShowControls=True showdisplay="False" autorewind="True" ></embed> </object></td>
          
        <td><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_06.gif" width="15" height="107" alt="" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="4">
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_07.gif" width="407" height="14" alt=""></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_08.gif" width="12" height="48" alt=""></td>
        <td>          <a href="http://radio.waizon.com/musicbox/music-request.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_09.gif" alt="" width="128" height="48" border="0"></a></td>
        <td>          <a href="http://www.waizon.com/read-htm-tid-3320.html" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_10.gif" alt="" width="136" height="48" border="0"></a></td>
        <td colspan="2">
            <a href="http://radio.waizon.com/" target="_blank"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/950x185_11.gif" alt="" width="143" height="48" border="0"></a></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="62" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="469" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="12" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="128" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="136" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="128" height="1" alt=""></td>
        <td>
            <img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/spacer.gif" width="15" height="1" alt=""></td>
    </tr>
</table></center>
<br/>
<center>
<a href="http://game.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="เกมส์"><b>เกมส์</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/" title="เกม"><b>เกม</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/wwwy8com.php" title="เกมส์y8"><b>y8</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/wwwy3com.php" title="เกมส์y3"><b>y3</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/new.php" title="เกมส์y9"><b>y9</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-2/เกมส์แต่งตัว/" rel="dofollow" title="เกมส์แต่งตัว" target="_blank"><b>เกมส์แต่งตัว</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-1/เกมส์ทำอาหาร/" rel="dofollow" title="เกมส์ทําอาหาร" target="_blank"><b>เกมส์ทําอาหาร</b></a>
<a href="http://game.waizon.com/cat-3/เกมส์ปลูกผัก/" rel="dofollow" target="_blank" title="เกมส์ปลูกผัก"><b>เกมส์ปลูกผัก<b></a>
<a href="http://chat.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="แชท"><b>แชท</b></a>
<a href="http://chat.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="แชทหาแฟน"><b>แชทหาแฟน</b></a>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังเพลงออนไลน์"><b>ฟังเพลงออนไลน์</b></a>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังวิทยุออนไลน์"><b>ฟังวิทยุออนไลน์</b></a>
<a href="http://musiconline.waizon.com" rel="dofollow" target="_blank" title="เพลงใหม่" ><b>เพลงใหม่</b></a>
</center>
โค้ดวิทยุ แบบ MediaPlaye แบบธรรมดา

<center><table width="300" border="1" bordercolor="#00CCFF">
<tr>
<td><a href="http://radio.waizon.com" target="_blank" title="ฟังเพลงออนไลน์"><img src="http://i1010.photobucket.com/albums/af225/waizon_photo/imagead_300x250.gif"  width="300" height="250" border="0" align="top"/></a></td>
</tr>
<tr>
<td><object id="MediaPlayer2" width="300" height="65" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject"> <param name="URL" value="http:///103.22.182.29:8888"> <param name='autoStart' value="True"> <EMBED type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" SRC="http:///103.22.182.29:8888" width=300 height=65 ShowStatusBar=true ShowControls=True showdisplay="False" autorewind="True" ></embed> </object></td>
</tr>
</table></center><center>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังเพลงออนไลน์"><b>ฟังเพลงออนไลน์</b></a>
<a href="http://radio.waizon.com/" rel="dofollow" target="_blank" title="ฟังวิทยุออนไลน์"><b>ฟังวิทยุออนไลน์</b></a>
</center>


แบบ 4 flash

<embed height="103" type="application/x-shockwave-flash" width="391" src="http:///103.22.182.29/player-viral.swf" flashvars="file=http:///103.22.182.29:8888/;stream.nsv&type=sound&volume=100&stretch=yes&autostart=true&displayclick=none&backcolor=#3399FF&frontcolor=#FFFFFF" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" bgcolor="#3366FF"></embed>

**** หมายเหตุ ทุกอย่างเป็นขนาดตายตัวห้ามปรับแต่ง *****

สำหรับติดเว็บไซต์ บล็อก hi5 ให้เอาโค้ดที่

http://www.waizon.com/read-htm-tid-962.htmlโอฟ 2010-10-18 20:16
สุดยอย

moowarnnan 2010-10-27 09:53
ขอบคุนจร้า

gsmgoh0012 2011-04-02 05:59
ดีคับ

chiwawa 2011-05-02 20:18
  

TUMz 2011-09-21 08:34
โยกไว้ วัยรุ่น

fragile 2012-02-24 15:35
    ไมใช้ไม่ได้อ่า  

pirotz 2012-10-19 16:46
รักเธอที่สุดในโลกและจะรักไปตลอดชีวิต BY [GolF `z]

maxx2o 2012-12-10 02:21
เริ่ดมากๆๆ   

nutdakde99 2013-05-22 09:55
ใส่บอร์ดxatไม่ได้สักอัน

Sorry, the following images are not allowed
(unapproved domain):


เวอร์ชันเต็ม: [-- วัยซนเรดิโอ ฟรีโค้ดกล่องฟังเพลงวิทยุออนไลน์ สำหรับติดในห้องแชท Xat --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Gzip enabled