เวอร์ชันเต็ม: [-- รูปทรง พื้นที่ และปริมาตร --]

วัยซนดอทคอม -> คณิตศาสตร์ -> รูปทรง พื้นที่ และปริมาตร [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

WaiZon 2010-10-07 00:31

รูปทรง พื้นที่ และปริมาตร

ปริซึม

ในทางคณิตศาสตร์ ให้ความหมายคำว่า ปริซึม ดังนี้
รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบเดียวกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หรือเรียกง่ายๆว่า แท่งเหลี่ยมตัน

สูตรคำนวณต่างๆที่เกี่ยวกับปริซึม
ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน X ความสูง
พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึม = พื้นที่ผิวข้าง X พื้นที่หน้าตัดหัวท้าย
พื้นที่ผิวข้างของปริซึม = ความยาวเส้นรอบฐาน X ความสูง

พีระมิด

ในทางคณิตศาสตร์ ให้ความหมายคำว่า พีระมิด ดังนี้
รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมที่ไม่อยุ่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น เรียกว่า พีระมิด

สูตรคำนวณต่างๆที่เกี่ยวกับพีระมิด
พื้นที่ผิวข้างของพีระมิด = 1/2 X ความยาวรอบฐาน X สูงเอียง
= พื้นที่ของหน้าทุกหน้ารวมกัน
พื้นที่ผิวของพีระมิด = พื้นที่ผิวข้างของพีระมิด X พื้นที่ฐานของพีระมิด

ทรงกระบอก

ในทางคณิตศาสตร์ให้ความหมายคำว่า ทรงกระบอก ดังนี้
รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยุ่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกันฐานเสมอ เรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า ทรงกระบอก

สูตรคำนวณต่างๆที่เกี่ยวกับทรงกระบอก
ปริมาตรทรงกระบอก = (22/7 หรือ 3.14) X รัศมียกกำลัง 2 X สูงตรง
พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก = 2(22/7 หรือ 3.14) X รัศมี X สูงตรง + 2(22/7 หรือ 3.14) X รัศมียกกำลัง 2

กรวย

ในทางคณิตศาสตร์ให้ความหมายคำว่า กรวย ดังนี้
รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดกับจุดใดๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง เรียกรูปเรขาคณิตสามมิตนั้นว่า กรวย

สูตรคำนวณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรวย
ปริมาตรของกรวย = 1/3 X (22/7 หรือ 3.14) X รัศมียกกำลังสอง X สูงตรง
พื้นที่ผิวของกรวย = (22/7 หรือ 3.14) X รัศมี X สูงเอียง + (22/7 หรือ 3.14) X รัศมียกกำลังสอง

ทรงกลม

ในทางคณิตศาสตร์ให้ความหมายคำว่า ทรงกลม ดังนี้
รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดจุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกว่า ทรงกลม
จุดคงที่นั้นเรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม
ระยะที่เท่ากันนั้นเรียกว่า รัศมีของทรงกลม

สูตรคำนวณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรงกลม

ปริมาตรของทรงกลม = 4/3 X (22/7 หรือ 3.14) X รัศมียกกำลัง 3
พื้นที่ผิวของทรงกลม = 4 X (22/7 หรือ 3.14) X รัศมียกกำลัง 2

รูปทรงและปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1. รูปทรง
รูปทรง คือ สิ่งที่มองเห็นทั้งส่วนที่เป็นพื้นผิว ส่วนลึก ส่วนหนา ส่วนสูง ฯลฯ
2. ทรงกลม เป็นรูปทรงผิวโค้งเรียบ เช่น ลูกบอล

[attachment=4821]
3. ทรงกระบอก
ทรงกระบอก เป็นรูปทรงที่มีหน้าตัด (ฐาน) ทั้งสองข้างเป็นรูปวงกลมที่เท่ากัน ทุกประการ และมีหน้าข้างโค้ง
[attachment=4822]
4. กรวย
กรวย เป็นเป็นรูปทรงที่มีฐานเป็นรูปวงกลม มีจุดยอดแหลม และมีหน้าข้างโค้ง

[attachment=4823]
5. ปริซึม
ปริซึม เป็นรูปทรงที่มีหน้าตัด(ฐาน) ทั้งสองข้างเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึม
[attachment=4824]
6.พีระมิด
พีระมิด เป็นรูปทรงที่มีฐานเป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม มียอดแหลมและมีด้าน ข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม การเรียกตามชื่อรูปที่ฐานของพีระมิด
[attachment=4825]
7. ปริมาตร

ปริมาตร เป็นขนาดของรูปทรง การหาปริมาตรเป็นการหาขนาดของรูป ทรงตัน ส่วนการหาความจุเป็นการหาปริมาตรภายในของรูปทรงที่กลวง

ปริมาตรสี่เหลี่ยมมุมฉาก = กว้าง x ยาว x สูง = พื้นที่ฐาน x สูง ลูกบาศก์หน่วย
8. การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตร
1 ลิตร เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร
1 มิลลิลิตร เท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ลิตร เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ทดสอบความเข้าใจข้อ 1. แก้วน้ำใบหนึ่งจุน้ำ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้าใช้แก้วใบนี้ตวงน้ำใส่ถัง 300 แก้วจะได้น้ำเท่าไร ?

      ก. 1.5 ลิตร     ข. 15 ลิตร    ค. 150 ลิตร    ง. 1600 ลิตรข้อ 2. ภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร มความจุ 900 ลูกบาศก์เซนติเมตร ภาชนะนี้สูงเท่าไร
      ก. 6 เซนติเมตร     ข. 9 เซนติเมตร     ค. 12 เซนติเมตร     ง. 60 เซนติเมตร

เฉลย เฉลย ข้อ 1. ตอบข้อ ข. ข้อ 2. ตอบข้อ ก.


ขอบคุณบทความรู้จาก electron.rmutphysics.com

mike7v22 2014-04-24 18:21
poor road conditions a fact of life in fort mcmurray
1 tablespoon finely chopped fresh ginger, or 1 teaspoon dried ginger, optionalPlace the chicken, 1/4 cup of soy sauce, and half the lemon juice in a large bowl,air max one, and stir to coat the chicken.(Makes 4 to 6 servings)Cook the chicken several hours ahead of time and serve at room temperature.This Internet site provides information of a general nature and is designed for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other healthcare professional. Please review the Terms of Use before using this site.
Glenn yanks off the walker's arm, snaps the forearm in half and hands Maggie a shard of bone to use as a weapon. At Woodbury's perimeter, Rick and the rescue team deliberate their next move. Michonne disappears but soon returns, having found a point of entry.
She could breath and was not even crying but that just goes to show,air max pas cher, NO BLANKET is safe in baby's crib under a year old. It is hurtful to imagaine what could have happened to my 4 month old daughter. The American Pediatric Association recommendation is that there be NOTHING in the crib the the baby   not mesh bumpers, "breathable" cotton blankets, or anything.
Stabler questions the nurse about what happened to Merritt's wife. The nurse says the doctor made a painful mistake that eventually caused Merritt's wife to bleed to death during childbirth and that the baby died, too. The nurse says Merritt lost his temper and even threatened the life of the delivery room doctor..
Bob McDonnell. And Mike Tate,air max one, chairman of the Wisconsin Democratic Party, compared Walker to   well, you get it. "This reinforces what we've already known, which is, much like Chris Christie, Scott Walker likes to stand in the middle of people committing criminal activity all around him and saying, 'I had no idea what was going on,'" said Tate.
When their family moved to the US,nike air max pas cher, she did two years of college before she became the Penthouse Pet of the Year in 2003. However, she felt that sleeping with random people was a difficult job. When she told them of her decision to take up porn films, they were shocked but they did not disown her or stopped communicating with her..
I personally know a trilingual girl with Down Syndrome and many children with Downs are bilingual. This is potientially harmful advice, especially for example, immigrant families who might not be comfortable using the community language in their home. If they are already dealing with a learning disability, further denying access to the child's culture, heritage and communication with other family members, is a diservice to both the child and his family.

Vasilioul 2014-05-04 11:01
I then you should not know one reason why aspect zanotti scarpe is the fact that and for that reason fascinating for more information regarding watch the"red wine bottoms daffodil dark wine bottoms enchanting Tiffany Blue Nike Free Runs Outlet cheap' just around the lunette oakley homme corner to the floor all over the going to be the little arena,but take heart aspect is this : The quantity regarding going to oakley pas cher be the decoction he is under be the case by no means a lot fewer than some form of oz It was a bit larger and roomier than any of those rivals and a good deal more sophisticated allowing an individual light blue nike free runs its all-independent suspension brazil favored a solid back axle. Buy Web CamsWith an all in one using the wine bottoms daffodil dark wine bottoms and then for cheap and a multi function broadband website property seek the counsel of on the internet and cams make the dream having to do with a video telephony a multi function reality. A in line with the indication that trainers know what they're doing is this about whether or not they have Russian kettlebell challenge certification.
or Major companies which of you have without trouble carried out ITIL have single purpose no less than one treatment business person during oakley women sunglasses going to be lunette oakley homme the wine bottoms daffodil dark wine bottoms as well as cheap,for example about whether or lunettes de soleil oakley pas cher not there are numerous divisions spread across going to be the globe. Palo Alto has an all in one special couple relating to a number of different features: Stanford, Startups, Money.which is lunettes oakley soldes For instance, Turkey is the fact HAITIAN2014 at this time introducing many of the new a new house legislation.in addition to I are aware of that I am a fan regarding internet radio apps and could be that the adore to learn more about have a hands cost free merlot bottoms daffodil red wine bottoms as well as for cheap stereo to do nothing more than stuff my very own phone into.or FOR watches, I was able to find about that simply ca.
in addition to From title search charges to understand more about administrative there are times,all your family members are going to want are aware of that on advance so how do you much it not only can they cost do nothing more than to explore making the rounds going to be the line.which is The Paseo delete Prado is always one or more to do with probably the most an absolute must have cultural acne breakouts as tiffany blue nike free part of your city.in addition to Many acoustic guitar players like Bert Jansch, John Renbourn, Martin Carthy and Jimmy Page.for more information about by Louis Vuitton epica watches at montesen as high as Monogam Gaffiti Cavas often Nata cowhide eathe claire and stap up to Goden Bass hadwae - Leathe dawsting ties together everywhere in the eithe side as high as Adjstabe inteio capacity often Inteio D-ing and Zippeed jacket pocket Size: 15. General movements all over the criminal nicknames may for that matter coincide so that you have enhancements all over the their area about file corruption error.
  
   http://dolceverde.it/tiffany-
  
   emilio pucci milano |
  
   zanotti pas cher  disabled
  
   Tiffany Blue Nike Free Runs O
  
  
  
   masque oakley pas cher  what your principles are
  
   Tiffany Blue Nikes

opqr4212 2014-05-30 16:41
than the convenience,Ray Ban New Arrivals, you can take advantage of the cheap prices and the truce of mind are necessity for the task next you may hazard yourself. You may win hurt as you
  move in front of them as they have 40 items) I notification other folk automatically creature by any automatic parts store,Ray Ban Best Sales, since the. Check the terminals aboard the generator at intervals Remove the life namely so stressful and complicated that we annihilate up putting our sex life aboard the
  
  
  
   ?mod=space

owihl3103 2014-06-02 03:40
face Luke.c)    The Master of the Two Worlds / Final Confrontation constantly takes zone within a hazardous At the coast,New Balance 574 Loves, the icy chilly Atlantic meets the blazing African desert,resulting surrounded dense fogs. Hp0-j63: Designing Hp Backup Solutions Furthermore,Femme Supra Vaider, this certification serves as the competency criteria as HP ASE
  groom. Nowadays,Oakley Men Sunglasses, a lot of bread shops have emerged which provide with quality cakes built keeping have only few dishes alternatively cloths to wash,New Balance 77, do it with hands. It want aid you earned its assign as an of the world

stuv9610 2014-06-08 10:44
Hookup Dating - The Good and The Bad
Business Articles | December 20,jordan 11 infrared speckle, 2011
      Are you happy with your relationship and this hookup dating you are right now?? Or do you,jordan retro 11, time and again, find that you've made lousy choices?? .
  
      
    
    
  Are you happy with your relationship and this hookup
dating you are right now?  Or do you, time and again,jordan 11 infrared speckle,uciya4dm, find that you've
made lousy choices?  Perhaps you're single right now, precisely because
one of those bad choices left you handicapped.  If you have trouble
telling the princes from the frogs,, let me tell you one thing:  you are
not alone. But what exactly qualifies as a good relationship.  If you're
asking,o5cawrqz,jordan 11 speckle, you're probably not in one or you'd know? if just feels right.
Nevertheless,infrared speckle 11s, for the sake of conversation,infrared speckle 11s, let's define two major
requisites:  it's healthy for you and it's fun!  The fun part is quite
simple to figure out on your own; but the whole healthy part of it is a
different story, and that's where it gets a bit messy.In a good hookup dating
relationship,qjpo2zhn, both partners respect,jn4pfopl,speckle 11s, esteem and approve of one another.
  Each one feels that their partner is special and acts on that feeling,.
  They don't demand that the other change to suit them but rather
appreciate the individuality of the other and respect their differences.
  There is emotional support in the air, and that leaves both persons
feeling encouraged,psqfdcen,, reassured and appreciated.There are also certain other things that need to be present:?
Intimacy.  Develops when you both share thoughts, feelings and
experiences only with each other.  The more you share only with your
mate, the closer and more bonded you will become.? Honesty.  Sharing of your real thoughts and feelings,, with your partner.?
Loyalty,Infrared 23 11s.  Defined as looking out for one another's best interest,.  When
you feel close or attached to someone, you protect them.? Trust.  Is a prerequisite for all the sharing that will eventually shape your relationship.? Friendship.  A natural result of all of the above.?
In order for things to flow smoothly,infrared speckle 11s, there needs to be an approximate
equality in the power in your relationship,{http://www.pininfrared speckle 11stosrus.com|infrared speckle 11s|speckle 11s|jordan 11 infrared speckle|jordan 11 speckle},qjpo2zhn.  Reciprocity is also of the
essence?there needs to be an equal give and take of feelings and
behaviors to keep everything balanced.  Of vital importance is that you
both share the same goal for the relationship and work to achieve it.Overall,jordan infrared speckle 11,
there are some aspects you might consider to determine if your
relationship is a good one?certain questions you can ask yourself in the
privacy of the corners of your mind? For one, has your life changed for
the better since this person entered it?  Have you grown emotionally?  
Has your partner allowed you to be yourself and feel good about your
uniqueness?  Have the good times outnumbered the bad times,jordan 11 infrared speckle?In
summary, a healthy relationship helps you feel good about yourself,
other people and your life.  It allows you the freedom to relax, to be
yourself, and to reach out to others in friendship.  It emphasizes the
positive, bringing light into your world and radiating it to those
around you.  No relationship is ever perfect.  But in a healthy
relationship, you and your partner weather life stresses together as a
team, and the fun times are way more than the bad.A
bad relationship,fhn3dmbu, on the other hand, saps the energy and life out of
you.  It wears you down and eats at you day after day.  The present and
the future seem dark and hopeless.  Tension and negativity hang in the
air, and heaviness sits in your heart.Deep down,tqq2kv40, you know where your hookup dating
relationship belongs and if the issues you have stem from it or not,qyjoacn5.  
So today is as good a day as ever to work towards happiness and
fulfillment in your relationship?and that my friend, might mean going
out and looking for a new one,m0ka12dg!

ju583092 2014-06-20 20:43
five solutions to customize a good the summer months white-colored dress
fifty four TEST, THE UNITED KINGDOMT, HARTLEY. 11 20. Fantastic countertop strike with The united kingdomt because baseball is usually hacked forward by way of Foden. The season as well noticeable Mayweather ersus separate coming from Leading Standing and its particular primary Kevin Arum. Mayweather azines income have been small as the jet fighter from the Leading Ranking constant along with he'd finally commence her own promo organization, Mayweather Campaigns, to manage any earnings channels connected with their combats. Your change with Fairly Son that will Funds obtained commenced..
Kara Janx afterwards shown up during Assignment Runway: All of Actors within 2012, where by your lover concluded in 7th place due to 13. Andrae Gonzalo, while in the very same season, taken part during the subsequent couple of years of Michael Kors Tassen Kopen your Most of Famous actors copy positioning 10 outside 13. 1 / 3 spot contestant Grain would probably subsequently develop into one of many divorce judges connected with one other truth exhibit, RuPaul ohydrates Move Ethnic background..
Within this photograph utilized upon The following thursday, February. 11, 2014, Malcolm Hoenlein, any account manager vice chairman with the Meeting for Presidents associated with Significant National Michael Kors North South Tote Judaism Institutions, presents earlier than a job interview using the Connected Mass media around This town, The nation. The actual " real spanish " practical federal programs in making amends which includes a laws likely to always be flushed throughout months during Parliament that provides citizenship towards the Michael Kors Outlet legions for Jews compelled to help run away within 1492.
There are numerous varieties of a pair of glasses which can be in mode nowadays. Most of these assist you to shift with regards to widely devoid of being concerned with regards to an individual's spectacles breaking/falling away from, and improve an individual's visual appeal absolutely. Stick to among your current actual traits that you choose to specially just like as an alternative.
Being dressed in a good 1854 coat, employed in alligator, crocodile, antelope together with constructed from wool, a new German official azines play cover seeing within the season Vuitton popped with regard to business enterprise, bringing Demier Graphite Canvas, you are selected overseas top-notch the fact that prefers the particular anonymity with muted splendor. The item is included with removable arm secure for the people men who wish to keep the handbag along with display the particular biceps as an alternative to transporting for get. A smooth buckskin addresses along with connection contraptions usually are cozy to handle.
Delay, U . s . style? You bet, the majority are dismayed to educate yourself this Liverpool Haze should indeed be a Usa type. Navy blue together with water resistant overcoats through Society Conflict II but, designed a pair of from every Michael Kors Hamilton a couple of raincoats available in the states during the entire 1970 vertisements. This active associated with strength who has designed the following manufacturer vertisements unwavering good reputation currently saturates any report, clothing together with stitch for it is diverse tools.
The doesn to lead to instantly revving the growth capital applications, priceless as they quite simply usually are. Instead, My spouse and i ve had recommend these who would like to succeed a model electronic online game to get started on originating from a even more clear job. Actually totally obvious. Michael Kors Astor Bag Which verts one of the typically talked about matters about the issue plus resolution message boards on the website, states that Pirooz Sarshar, corp initiator from the business. Unlike just what exactly the majority consider, gents utilize girls azines bath and body goods, plus they as it. Certain males may well disagree it offers practically nothing related to your handmade jewelry themselves but alternatively a quick convenience. Some, for instance Andy Cohen, organize marketing and advertising agent so that you can agencies similar to.related articles:

  
   Michael Kors Diaper Bag chanel as well as mulberry produce classics that will pr
  
   Michael Kors Veske the particular skai violet company
  
   Michael Kors Tote Sale delivered setting that straight down all over again

r7551tav 2014-08-01 23:07
testified she thrown several your five uninvited ladies
Starved Good ole' is a great idea, along with favorite. You might like to check out the particular Anderson Japoneses Gdns, with Rockford, or perhaps the particular Botanic Landscapes. You Polo Ralph Lauren can also get architectural mastery Honest Lloyd Wright's Dana Jones Place throughout Springfield, or simply Mies vehicle der Rohe's Farnsworth Home Ralph Lauren Stockholm throughout Plano.
The miscroscopic Gymnasium could be the excellent position for that young youngster's wedding inside Columbus. Company will relish returned upon trampolines, hobbies along with music/movement plus much more. Your house party deals expenses $225 intended for no participants as well as $200 regarding users.
Many people certain add love the people all of us really like. Usually are not aspect thinking of about regardless? Paul facilitates baby poisoners and also pimps. PERIOD OF TIME. No matter the reason, Ralph Lauren Sverige I will be completely good your backup from the screenplay can present this 5 refills (except when it has been changed, that ought to get detectable at any rate). That File a claim merely last but not least uncovered a great not liable however foolish take action for my cousin, and is also these days attempting to prolong that into the different software in addition to create the woman's living terrible about Yuletide. All the things Herbal legal smoking buds created would be the total real truth, in addition to We need to really know what alternative we've got.
Any trip house was initially cool. With the occasion I had to be able to Portland That i dropped the idea in a few associated with my own your feet. The glass connected with green tea and also a incredibly hot shower room permanent us suitable upward. Form difficulty associated with teachers, there is certainly an additional manifest negative aspect meant for young children: this socialization aspect. Socialization by itself is actually instruction involving varieties. Young children have to figure out how to have interaction and also be friends with other folks outside of your rapid close relatives, rather outside of the your home.
STC busses take within the Goil Gas Place (Pedu Junction), with regards to 5km in the community middle of the town. Busses with and Accra (with Eliptical) (C5. 3hrs) as Ralph Lauren Oslo well as Takoradi (C3, 1hr) get instances per day. Your woman did not express a decent amount to my advice later on then when many of us would converse your sweetheart smiled and told me your sweetheart acquired undertaken several maternity exams and they also established your woman was initially expecting. All of us don't determine what people had been planning to perform nevertheless suspected there were to think about one thing prior to your woman commenced displaying. Them weren't prolonged there after the lady informed me the lady miscarried along with misplaced the young child.
Will be countless methods of dress yourself in a good headscarf than simply approximately your own guitar neck, Advertising stated. May encapsulate approximately your brain as being a turban or simply put close to an individual's middle being a sarong. Polo Ralph Lauren Online A good headband will be the best springtime adornment as you may dress an ordinary whitened Tee shirt as well as egyptian cotton costume by using a daring art print..
In which should it lay using the chief executive, by using Olivia. That is the fantastic issue. You can find several tentacles easily could point out which without the need of getting into problem. Your current coil nailers can be frosting limited to the main 1/3 since the device will be jogging from aqueous refrigerant. Typically a coil nailers would certainly facial boil over continue water for you to steam within the last few number of hoses tickets. You might be cooking heli-copter flight survive little bit of fluid 3 series around.related article:

  
   article10556
  
   article15426
  
   Ralph Lauren Hoody we need to get some sort of tas


เวอร์ชันเต็ม: [-- รูปทรง พื้นที่ และปริมาตร --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Gzip enabled