เวอร์ชันเต็ม: [-- จังหวัดปทุมธานี --]

วัยซนดอทคอม -> ท่องเที่ยวไทย -> จังหวัดปทุมธานี [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Muuae 2010-01-19 05:22

จังหวัดปทุมธานี

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวม
สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม


       จังหวัดปทุมธานี เดิมเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา คือเมื่อพุทธศักราช 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับ   ต่อมาแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่สามโคก และครั้งสุดท้ายในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ เข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า " มอญใหญ่" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจากชุมชนที่ขนาดเล็ก "บ้านสามโคก" จึงกลายเป็น "เมืองสามโคก" ในกาลต่อมา

     พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเอาพระทัยใส่ดูแล ทำนุบำรุงชาวมอญเมืองสามโคกไม่ได้ขาด ครั้งเมื่อเดือน 11 พุทธศักราช 2358 ได้เสด็จประพาสที่เมืองสามโคก และประทับที่พลับพลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้ายเยื้องเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวมอญเป็นล้นพ้น จึงได้พากันหลั่งไหลนำดอกบัวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายราชสักการะอยู่เป็นเนืองนิจ ยังความซาบซึ้งในพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่ง จึงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระราชทานนามเมืองสามโคกเสียใหม่ว่า "เมืองประทุมธานี" ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2358 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ชื่อเมืองประทุมธานีจึงได้กำเนิดนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

     ในปีพุทธศักราช 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ใช้คำว่า "จังหวัด" แทน"เมือง" และให้เปลี่ยนการเขียนชื่อจังหวัดใหม่จาก "ประทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีขึ้นกับจังหวัดปทุมธานีเมื่อ พุทธศักราช 2475

     นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชทานนาม เมืองปทุมธานีเป็นต้นมา จังหวัดปทุมธานีก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์มีศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์อื่นๆ เป็นของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ตัวเมืองปทุมธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 46  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 1,565 ตารางกิโลเมตร  เเบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ  คือ  อำเภอเมืองปทุมธานี  สามโคก  ลาดหลุมเเก้ว  ธัญบุรี  หนองเสือ  คลองหลวง  และลำลูกกา

อาณาเขต

ทิศเหนือ        ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
ทิศใต้            ติดกับจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก   ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก     ติดกับจังหวัดนนทบุรี  

สถาณที่แนะนำ  ท่องเที่ยว

    

ตลาดน้ำ  


         ตลาดน้ำ ปทุมธานี (ตลาดน้ำเมืองรังสิต) นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดปทุมธานี ที่ทางเทศบาลเมืองรังสิต ได้ผลักดันให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาเลือกซื้อ เลือกหาสินค้าตลอดจน มาเยี่ยมชมวิถีชีวิต ของประชาชน ชาวริมแม่น้ำ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ตลาดน้ำเมืองรังสิต จะได้ประทับใจกับสินค้า ที่หลากหลาย แหล่งรวมอาหารรสดี ของเมืองปทุมธานี นอกจากนี้นักท่องเที่ยว ยังจะได้ประทับใจกับวิถีการดำเนินชีวิต ของผู้คนที่มีความผูกพัน กับสายน้ำ

สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับในการ มาเที่ยวที่ตลาดน้ำปทุมธานี

    * จะได้เห็นเสน่ห์ของการ ดำรงชีวิตของผู้คน กับสายน้ำ ที่แสดงให้เห็นถึง อารยธรรม ความเจริญรุ่งเรือง ของชาวรามัญ ที่นับได้ว่าเป็นบรรพบุรุษ ของเส้นทางการค้าขายกับสายน้ำ
    * นัก ท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อ เลือกหาสินค้าที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สินค้างานประดิษฐ์ งานฝีมือ สินค้าโอท๊อป ของชำร่วย สินค้าทางการเกษตร ผัก ผลไม้นานาชนิด ฯลฯ
    * นักท่องเที่ยว จะได้พบกับศูนย์รวม ของแหล่งอาหารชั้นเลิศ ของจังหวัดปทุมธานี ที่มีให้เลือกซื้อรับประทาน กันอย่างมากมาย ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน โดยนอกจากจะรับประทานที่ร้าน แล้วยังสามารถ เลือกซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านได้อีกด้วย
    * นักท่องเที่ยวจะได้พบกับ บรรยากาศที่สุนทรี เหมาะสำหรับเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ


วัดเจดีย์หอย

           วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดปทุมธานี โดยวัดเจดีย์หอย มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นสำนักสงฆ์ สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2523 และต่อมาได้มีการขุดพบซากหอยนางรมยักษ์ มีอายุมากกว่า 1,000 ปีมาแล้วจำนวนมาก จึงเป็นเหตุจูงใจให้ หลวงพ่อทองกลึง ท่านจึงคิดให้มีการนำซากหอยโบราณ ที่มีการขุดพบจำนวนมากมาก่อสร้างเป็น เจดีย์ ขึ้น อันเป็นที่มาของชื่อ วัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน ที่นักท่องเที่ยวหลายท่าน สนใจที่จะเดินทางมาเยี่ยมชม ถึงความเก่าแก่ของ ฟอสซิลหอยนางรมใหญ่โบราณ

สิ่งที่น่าสนใจ ภายใน วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี

    * เจดีย์หอย เป็นสถาปัตยกรรม ที่มีการนำเอาซาก ฟอสซิล เปลือกหอยนางรม ขนาดใหญ่ มากองรวมกันเพื่อที่ก่อเป็นรูปเจดีย์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี
    * พิพิธภัณฑ์ จัดแสดงของโบราณเก่าแก่ ที่หาชมได้ยาก อาทิเช่น เครื่องมือเครื่องไม้โบราณ โอ่งไห ถ้วยชาม โบราณ มาจัดแสดงให้ นักท่องเที่ยวได้ชม
    * สวนสมุนไพร มีการให้ความรู้ แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับ การใช้ยาสมุนไพร ในการรักษาโรคร้ายต่างๆ
    * นวด แผนโบราณและแผนไทย จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ได้มีการจัดให้มี การบริการนวดแผนโบราณ และนวดแผนไทย เปิดให้บริการนวด แก่นักท่องเที่ยวทุกวัน
    * มีบริการอบสมุนไพร แก่นักท่องเที่ยวทุกวัน
  อ้างอิงเวอร์ชันเต็ม: [-- จังหวัดปทุมธานี --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Gzip enabled