ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 1987เข้าชม
  • 3ตอบกลับ

การแต่งกลอน

ระดับ : เด็กมัธยม
โพสต์
365
เงิน
353
ความดี
110
เครดิต
10
การเเต่งกลอนเเต่ละชนิด
กลอนสี่   เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอน ใน 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคละ 4 คำ กลอน 4
ตามหลักฐานทางวรรณคดีไทย กลอน 4 ที่เก่าที่สุดพบในมหาชาติคำหลวงกัณฑ์มหาพน (สมัยอยุธยา) แต่ต่อมาไม่ปรากฏในวรรณคดีไทยมากนัก มักแทรกอยู่ตามกลอนบทละครต่าง ๆ M[D`)7=b  
ตัวอย่างกลอน 4 ในวรรณคดีไทยที่พบมี 2 แบบ  คือ |vA3+kG  
กลอน 4 แบบที่ 1 &fq-U5zH  
กลอน 4 แบบนี้ บทหนึ่งจะประกอบด้วย 2 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คำ ตามผัง "jmi "O*  
O O O OO O O O
O O O OO O O O
สัมผัส แบบกลอนทั่วไป คือ คำสุดท้ายวรรคหน้าสัมผัสกับคำที่สองของวรรคหลัง และคำสุดท้ายวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายวรรคที่สาม ส่วนสัมผัสระหว่างบทก็เช่นเดียวกัน คือ คำสุดท้ายวรรคที่สี่ของบทแรก สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไป (ดูตัวอย่าง) iN5~@8jAzz  
ตัวอย่าง กลอน 4 แบบที่ 1
เหวยเหวยอีจันทราขึ้นหน้าเถียงผัว
อุบาทว์ชาติชั่วไสหัวมึงไป
นางจันทาเถียงเล่าพระองค์เจ้าหลงไหล
ไล่ตีเมียไยพระไม่ปรานี
เมียผิดสิ่งใดพระไล่โบยตี
หรือเป็นกาลีเหมือนที่ขับไป
บทละครครั้งกรุงเก่า เรื่อง สังข์ทอง
กลอน 4 แบบที่ 2 j"HB[N   
คณะ กลอน 4 แบบนี้ บทหนึ่งประกอบด้วย 4 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คำ ตามผัง s#?Y^bgH  
O O O OO O O O
O O O OO O O O
O O O OO O O O
O O O OO O O O
สัมผัสนอก ในทุกบาท คำสุดท้ายของวรรหน้า สัมผัสกับคำที่สองของวรรคหลัง มีสัมผัสระหว่างบาทที่สองกับสาม คือ คำสุดท้ายวรรที่สี่สัมผัสกับคำสุดท้ายวรรคที่หก ส่วนสัมผัสระหว่างบทนั้นจะแตกต่างจากแบบแรก เนื่องจากให้คำสุดท้ายของบทแรกสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สี่ของบทถัดไป (ดูตัวอย่าง) %I;ej{*c  
ตัวอย่าง กลอน 4 แบบที่ 2
จักกรีดจักกรายจักย้ายจักย่อง
ไม่เมินไม่มองไม่หมองไม่หมาง
งามเนื้องามนิ่มงามยิ้มงามย่าง
ดูคิ้วดูคางดูปรางดูปรุง
ดั่งดาวดั่งเดือนดั่งจะเลื่อนดั่งจะลอย
พิศเช่นพิศช้อยพิศสร้อยพิศสุง
ช่างปลอดช่างเปรื่องช่างเรืองช่างรุ่ง
ทรงแดดทรงดุ่งทรงวุ้งทรงแวง
กลบทจาตุรงคนายก, ศิริวิบุลกิตติ, หลวงปีชา (เซ่ง)
สัมผัสใน ไม่บังคับ แต่กวีมักจัดให้มีสัมผัสระระหว่างคำที่สองและคำที่สามของทุกวรรค a*6x^R;)  
ตย.กลอนสี่อื่นๆ aePhtQF  
สงสัยมานาน……………ขันขานก็บ่อย <_8\}!  
อีกทั้งเรียงร้อย………….ถ้อยคำภาษา I<z /Y?  
สอบถามเรื่อยไป………..มีใครบ้างนา T/MbEqAf  
รู้บ้างไหมหนา………….ว่ากลอนอะไร ฯ b\"JXfw  
นี่คือตัวอย่าง……………..ท่านวางเอาไว้ CspY+%3$  
กลอนสี่นี่ไง……………….เชื่อได้เลยเธอ *5sr\b4#S  
พี่นุพบเห็น………………..ประเด็นเสนอ 0wB ?U~  
บอกเล่าไว้เออ……………..เผื่อเธอสนใจ ฯ ,* ?bET $  
มีคำสัมผัส…………………รึงรัดที่ไหน XUfj 0  
ค่อยสังเกตไป………………มองให้ดีดี fOm=#:O  
ในวรรคที่สอง……………..ค่อยมองดูซี ~0 >g 4 D.  
อีกทั้งวรรคสี่……………….คำมีรับกัน ฯ ;B o2$  
วรรคสามก็ด้วย……………ต่างช่วยแต่งฉันท์ Q?L-6]pg  
วรรคสี่ก็พลัน………………จัดสรรส่งไป *5hg}[n2  
สัมผัสหลายที่……………..ดูสิตรงไหน L,p5:EW8.  
ยากง่ายยังไง………………ขอให้แต่งดู ฯ 3%|LMX]M5_  
ที่แต่งผ่านมา………………ถือว่าพลาดอยู่ :R{Xd{?  
เพราะความไม่รู้…………..อดสูอยู่นา NwIl~FNK  
ค่อยเป็นค่อยไป……………ค่อยใช้ปัญญา i*#Gq6qZq  
ค่อยแก้ปัญหา……………..ค่อยมาคุยกัน…ฯ l131^48U  
tcSn`+Bu_`  
กลอนหก W=&\d`><k  
ลักษณะคำประพันธ์ hdQ[=PH)  
๑.  บท บทหนึ่งมี ๔ วรรค l6:k|hrm;  
วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ           วรรคที่สองเรียกวรรครับ CSRcTxH  
วรรคที่สามเรียกวรรครอง            วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง K!7o#"GM  
แต่ละวรรคมี ๖ คำ จึงเรียกว่า กลอนหก p )etl5  
๒. เสียงคำ กลอนทุกประเภทจะกำหนดเสียงคำท้ายวรรคเป็นสำคัญ กำหนดได้ ดังนี้ cT`x,2  
n AQB  
          คำท้ายวรรคสดับกำหนดให้ใช้ได้ทุกเสียง
          คำท้ายวรรครับกำหนดห้ามใช้เสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรครองกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรคส่งกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
,oT?-PC$z  
     ๓.  สัมผัส )Uw QsP  
     ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหว่างวรรค อันเป็นสัมผัสบังคับ มีดังนี้ lfOF]Kiqr  
     คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง (วรรคสดับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครับ) Q6Vy}  
     คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง) (^ZC8)0i(  
     และคำที่สองหรือที่สี่ของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) WpP8J1KN[  
         สัมผัสระหว่างบท ของกลอนทุกประเภท คือ eG72=l)Mz  
     คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) เป็นคำส่งสัมผัสบังคับให้บทต่อไปต้องรับสัมผัส z'O$[6m6  
ที่คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) TW(rK&  
ข้อสังเกต W#$ pt>h)  
     กลอนหกไม่เคร่งสัมผัสในวรรคมากนัก อาจย้ายที่สัมผัสจากคำที่สองไปคำที่สี่ได้ หรือ Q!7Er  
จะไม่มีสัมผัสสระเลย ใช้การเล่นคำตามช่วงจังหวะก็ได้ดังกลอนตัวอย่าง เช่น 9`f]Rf"  
ทุกวรรค – ทุกบท – ทุกตอน ld -c?  
ตัวอย่าง กลอน๖ อื่นๆ ~e@ QJ=r  
สองหนึ่ง เป็นสอง ตรองไว้ %a<N[H3NV@  
กลอนหก ยกให้ คู่สอง k?0yH$)'t  
หาคำ งดงาม ทำนอง 3+u11'0=t  
สอดคล้อง ขานรับ จับวาง @QV|<NeH  
X@:pys 8@  
กลอนแปด เป็นคำประพันธ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป เพราะเป็นร้อยกรองชนิดที่มีความเรียบเรียงง่ายต่อการสื่อความหมาย และสามารถสื่อได้อย่างไพเราะ ซึ่งกลอนแปดมีการกำหนดพยางค์และสัมผัส มีหลายชนิดแต่ที่นิยมคือ กลอนสุภาพ |lm   
ลักษณะคำประพันธ์ @\e2Q& O  
๑.  บท บทหนึ่งมี ๔ วรรค HUuL3lYka  
วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ      วรรคที่สองเรียกวรรครับ P6&@fwJ<  
วรรคที่สามเรียกวรรครอง       วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง DlC`GZEtqh  
แต่ละวรรคมีแปดคำ จึงเรียกว่า กลอนแปด |GM?4'2M.  
๒.  เสียงคำ กลอนทุกประเภทจะกำหนดเสียงคำท้ายวรรคเป็นสำคัญ กำหนดได้ ดังนี้ \\AufAkJ  
          คำท้ายวรรคสดับกำหนดให้ใช้ได้ทุกเสียง
          คำท้ายวรรครับกำหนดห้ามใช้เสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรครองกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรคส่งกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
๓. สัมผัส ZE.nB- H  
          ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหว่างวรรค อันเป็นสัมผัสบังคับ มีดังนี้ \< <u  
คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง (วรรคสดับ) สัมผัสกับคำที่สามหรือที่ห้า ของวรรคที่สอง (วรรครับ) |&`NB|  
คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง) และคำที่สามหรือที่ห้าของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) y/k6gl[`  
สัมผัสระหว่างบท ของกลอนแปด คือ !(~eeE}|lM  
คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) เป็นคำส่งสัมผัสบังคับให้บทต่อไปต้องรับสัมผัส ที่คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) RMUR@o5N  
ข.   สัมผัสใน แต่ละวรรคของกลอนแปด แบ่งช่วงจังหวะออกเป็นสามช่วง ดังนี้ vQ>x5\r5O_  
หนึ่งสองสาม – หนึ่งสอง – หนึ่งสองสาม ``kiAKMy  
ฉะนั้นสัมผัสในจึงกำหนดได้ตามช่วงจังหวะในแต่ละวรรคนั่นเอง ดังตัวอย่าง ,#hS#?t   
อันกลอนแปดแปด คำ – ประจำวรรค 6S)$wj*w  
วางเป็นหลักอัก ษรสุนทรศรี VC5LxA0{  
ตัวอย่างกลอนแปด ivYHq#b59  
เรื่องกานท์กลอนอ่อนด้อยค่อยค่อยหัด 3/>T/To&2  
แม้นอึดอัดขัดใจอย่าไปเลี่ยง Y f:xM>.%  
ทีละวรรคถักถ้อยนำร้อยเรียง vh5`R/<3  
แม้ไม่เคียงเยี่ยงเขาจะเศร้าไย 0O<g) %Vz>  
วางเค้าโครงโยงคำค่อยนำเขียน 8 z0j}xY%  
เฝ้าพากเพียรเจียรจารนำขานไข )#n0~7 &  
จะถูกนิดผิดบ้างช่างปะไร Wj.f$U 4  
เขียนด้วยใจใฝ่รักอักษรา (7^5jo[D  
แม้ไม่เก่งเพลงกลอนยังอ่อนด้อย ;U=IbK*  
แต่ใจรักถักถ้อยร้อยภาษา oE \Cwd  
แม้ถ้อยคำนำเขียนไม่เนียนตา 1Z%^U ?  
อย่าโมโหโกรธาต่อว่ากัน z +,l"#Vv  
ทุกทุกวรรคถัก-ร่ายหมายสืบสาน DuX7  
ทุกอักษรกลอนกานท์บนลานฝัน )d5H v2/0  
อาบคุณค่าช้านานแห่งวารวัน ,{==f7|w  
เป็นของขวัญค่าล้นเพื่อชนไทย…. ]S;^QZ  
“victoria secret klonthaiclub.com :EJ8^'0Q  
…เด็กอัญมณีมีเสน่ห์ ทั้งสวยเท่ห์มากมายชายและหญิง ?# ~3%$>  
แสงระยิบระยับวับวาวจริง ดั่งมนต์สิงอยู่รูปจูบแก้วพลอย K"4m)B~@Y  
…ไม่เป็นสองรองใครไทยประดิษฐ์ งามวิจิตรเหลี่ยมพราวราวสุดสอย eGcc'LBr;  
มีเพชรนิลกลิ่นนางมิจางรอย ใจเฝ้าคอยถอยเพชรเก็จมณี… |R[@u=7s  
“ตะวันฉาย klonthaiclub.com Xq:jp+WSG  
ข้อสังเกต WqQAt{W/<  
กลอนทุกประเภทบังคับเสียงคำท้ายวรรคเป็นสำคัญ สัมผัสนอกระหว่างวรรค เฉพาะวรรค EGpN@  
ที่สอง (วรรครับ) และวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) นั้น จะรับสัมผัสที่คำที่สามหรือคำที่ห้าย่อมได้เสมอ D>Ij  
ส่วนสัมผัสในนั้นจะใช้สัมผัสสระหรืออักษรก็ได้ และสัมผัสสระจะใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับ Y'K+O  
สระเสียงยาวก็ได้ เช่น 1 EE4N\  
“อ่านเขียนคล่องท่องจำตามแบบครู” X*f#S:kiNU  
MI8f(ZJK5  
กลอนเปล่า  ( Blank  words )  มีชื่อเรียกหลายอย่าง  เช่น  กลอนอิสระ  กลอนปลอดสัมผัส  คำร้อยไร้ฉันทลักษณ์ เป็นคำประพันธ์รูปแบบใหม่  ที่มีลักษณะกำกึ่งระหว่างร้อยกรองกับร้อยแก้ว  ดังนั้นจึงเป็นการเรียบเรียงถ้อยคำ  โดยไม่มีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณ์ท่ตายตัว  แต่ก็ไม่ใช่ความเรียงเขียนติดต่อกันไปอย่างร้อยแก้ว  จะมีการแบ่งเป็นช่วงเป็นวรรค  ที่ได้จังหวะงดงาม  สั้นหรือยาวก็แล้วแต่เนื้อความ  การแบ่งข้อความเป็นวรรคเป็นช่วงนี่เอง  ทำให้ดูแล้วมีลักษณะเหมือนกลอน   กลอนเปล่าจะมุ่งเน้นเนื้อหามากกว่า v C,53g  
รูปแบบ  ไทยได้รับอิทธิพลกลอนเปล่ามาจากตะวันตก  ผ้ท่นำกลอนเปล่ามาใช้ในไทย คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอย่หัว  รัชกาลท่ 6  โดยใช้เป็นบทสนทนาของบทละครท่แปลมาจากบทละครของเช็คสเปียร์  เช่น  เร่อง  โรเมโอและจูเลียต  เช่น @o4+MQFn  
        “  นามนั้นสำคัญไฉนที่เราเรียกกุหลาบนั้น Jv_KZDOdk  
แม้เรียกว่าอย่างอื่นก็หอมรื่นอย่เหมือนกัน 2J7= O^$?  
โรเมโอก็ฉันนั้น,  แม้โรเมโอมิใช่นาม, +,oEcCi  
ก็คงจะยังพร้อม  บริบูรณ์ ด้วยสิ่งงาม *B<Ig^c  
โดยไม่ต้องใช้นามโรเมโอ,  ทิ้งนามไกล “
   ต่อมา จิตร  ภูมิศักดิ์  เขียนบทร้อยกรอง  ชื่อพิราบขาว  ในลักษณะของกลอนเปล่า  แต่เปลี่ยนแปลงไปจากของเดิม  ในความหมายของตะวันตก  ทำให้มีผู้เรียกว่า  กลอนเปลือย (41BUX  
กลอนเปล่า-กลอนเปลือย  จึงเป็นงานเขียนท่ใช้ถ้อยคำให้กระทัดรัด  จัดเป็นบรรทัด  มีความสั้น ยาว ไม่เท่ากัน  หรือจัดเป็นรูปใดรูปหนึ่งคล้ายร้อยกรอง  เพียงแต่ไม่มีสัมผัสบังคับเท่านั้น  เช่น p@B/S(Xi  
ตัวอย่างที่ ๑ มีรูปแบบ - สัมผัส คล้ายกาพย์ยานี  มีการใช้ภาพพจน์ o8<0#W@S  
สีเทาแห่งราตรี Std?p{ i  
มืดมนมีความเหว่ว้า ZiR },F/  
ลมหนาวพัดผ่านมา 8+}yf.`  
มองนภาน่าหวั่นใจ V2Iq k]V%y  
หริ่ง  หริ่ง  เรไรร้อง hA?Flq2QV  
ดั่งนวลน้องครวญคร่ำไห้ 8bf_W3  
มองจันทร์ผ่องอำไพ hY*ylzr83  
ดั่งดวงใจอาลัยเอย  Tt;h?  
ตัวอย่างที่ ๒ มีรูปแบบ – สัมผัส  คล้ายกลอนแปด {@1;kG  
ตอนนี้…ฉันรู้เธอสงสัย tO?NbWcp  
ว่าทำไม…ฉันเปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน h?Y->!'  
ดูเงียบ ๆ … เรียบง่ายไม่ซับซ้อน WFr;z*  
ดูเฉยชากับทุกตอนที่ผ่านไป R_DstpsT  
…อยากบอกเธอไม่มีใครทำให้เปลี่ยน hB?a{#JL  
แต่เรื่องเรียนฉันเคยเขียนความฝันไว้ o*]Tqx  
อนาคตวาดไว้สูงฉันต้องไป L3N ?^^]  
ใช่เธอทำผิดใจ X  jPPgI  
หรือหัวใจ… ข้างในมีใครแทน 7lLh4__;`6  
ตัวอย่างที่ ๓  เป็นร้อยแก้วธรรมดา  มุ่งเน้นอารมณ์ `s )- lI  
แม่จ๋า … 9#;GG3  
หนูหนาวเหลือเกิน Q1 t-Z; X  
ทำไมเราไม่มีเสื้อกันหนาวเหมือนคนอื่น lmGVSdo   
แม่จ๋า … h0cdRi  
หนูหิวเหลือเกิน thU9s%,  
ทำไมเราไม่มีข้าวกินเหมือนคนอื่นเขา dCb7sqJ%  
……………………….. B0M(&)!%  
ก็เรามันจนนี่ลูก… ^cz4nW<  
แม่ตอบ… gTM*td(~^  
น้ำตาแม่หลั่งไหล …  อาบแก้ม 8mm]>u$  
……………………… ?5IF;vk  
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระดับ : เด็กมัธยม
โพสต์
365
เงิน
353
ความดี
110
เครดิต
10
โพสต์
22
เงิน
42
ความดี
20
เครดิต
0
โพสต์
1
เงิน
21
ความดี
0
เครดิต
0
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ ลิงก์โพสนี้  โพสต์เมื่อ: เมื่อวานซืน 17:46
15-11-13034
If the burning feet are caused by a deficiency of vitamins, then Noxicare Natural Pain Relief vitamin supplements in your diet can bring about relief from the problem. If burning feet are caused due to mechanical overload problem, good fitting shoes with good support for the feet, will help in eliminating the problem. At the same time, standing for a prolonged period should be avoided. L+G i  
If you like the Impreza hatchback and Subaru's all wheel drive system, then there's nothing not to like here. If the idea of a legit crossover versus a hatchback floats your boat, then Subaru is making sure you don't feel the need to go to another brand. That's just good business sense, even if it's close to a rolling misnomer.. bYYjP.rcF  
Sedlik, who lived in Encino, served two tours in Vietnam as the chief of combat photography for the Air Force, and was a 20 year veteran. He died in December 2011, and his burial last week was marked with full military honors, including a marching band, honor guard, 21 gun salute, a bugler and a riderless horse. Staffers for Rep. 6n/KL  
You can compare the form and submit to the wind. Vibram is a good explanation on the functioning of Vibram five fingers Fingers shoes. When separated leg muscles and tendons and ligaments are no longer relaxed. Name That Ok, STEVE GRUHN makes a good point here. Alaska is a one trick pony, and that trick isn't going to last forever. But I say to Steve, dwelling in a hypothetical future that's full of sacrifice and pain, and making provisions to avoid it ain't Alaskan. E O"  
The shoe soles aren't so much heavy as substantial. I balked at the price, but my husband encouraged me to try a pair, reminding me that if the Dansko's worked out for me, I would actually be saving money by not having to buy shoes every few months. I figured he had a good point.. F.D6O[pZ  
James is feeling like a lot of Americans, that it's time to get off the couch and get involved. He started this organization to reconnect people with their communities, their principles, and the values that have made America great. He believes that communities need to depend on each other, not on the government. oJZ0{^  
I thoroughly enjoy reading Kim blog, I think she generally very unbiased and I really appreciate her professionalism, but I do kind of agree that the piece you mention was not her finest hour. Though I guess that kind of illustrates her unbiased reporting, I did find that whole scenario disturbing and would like to see the landlord and participating media outlets face some sort of repercussions. We know that it the fault if the landlord, but I feel like the media outlets exploited their ignorance or blatant disregard for tenancy laws..
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)