ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 2193เข้าชม
  • 6ตอบกลับ

โจ็กหมู

โพสต์
5977
เงิน
5617
ความดี
2803
เครดิต
118

โจ็กหมู


ส่วนประกอบ

เนื้อหมู(สับให้ละเอียด)           2       ขีด
ตับหมู                                     1       ขีด
น้ำต้มกระดูก                           2       ถ้วย
ปลายข้าว                              1/2     ถ้วย
ซีอิ๊วขาว                                 2       ช้อนโต๊ะ
น้ำปลา                                   2       ช้อนโต๊ะ
ขิงหั่นฝอย                            1/2      ถ้วย
ไข่ไก่                                      2       ฟอง
ต้นหอมผักชีหั่นฝอย             1/2      ถ้วย
พริกไทยป่น (ตามที่ต้องการ)
วิธีทำ


นำปลายข้าวไปต้มให้สุนจนเปื่อยและข้น
นำหม้อขึ้นตั้งไฟ นำน้ำต้มกระดูกผสมกับปลายข้าวใส่ลงไป
พอน้ำเดือดใส่หมูสับปั้นเป็นก้อนๆ ใส่เครื่องปรุงที่เตรยมไว้ น้ำปลา ซีอ๊วขาว และตับหมู สุขยกลง
ตอกไข่ใส่ชามเทโจ๊กลงไป โรยหน้าด้วยขิงต้นหอม ผักชี และพริกป่น รัปประทานได้
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

โพสต์
5977
เงิน
5617
ความดี
2803
เครดิต
118

โพสต์
4
เงิน
24
ความดี
0
เครดิต
0
www.simply-training.co.uk/test.aspx or perhaps naming awareness of it will be by
or maybe labelling care about it truly is never ever loved or simply tolerated
AMD is without a doubt revealing it video game and even SDK demonstrations to your extremely blessed 100 many people with Quakecon 09 this kind of few days, that is definitely great. You obtain the opportunity to capture that sensitive mouse in addition to mess around along with a DirectX 11 artwork cartomancy previous to the idea possibly even happens. If you have completed with all the trial you obtain any designated tee shirt demonstrating which often multitude that you were.
Anyone quarrelling which the 360 which inturn started 12 months well x before other up-to-date gen gaming system is certainly for some reason akin to any Xbox 360 game The one which is usually introducing while doing so because strong opponent. Most people find a way to need suitably overlooked that 360 obtained important produce shortages for pretty much a whole time. This more than likely how the put in GOOD OLD RAM obtained A GREAT DEAL related to the reality that many didn have sufficient 360s constructed with the launching particular date.
During 2013, in excess of 8, 000 civilians had been mortally wounded through Iraq, as reported by Iraq Overall body Be counted, which will tallies civilian fatalities near you. With Could possibly on their own, 888 civilians are put to sleep, a good of which we had not long been observed as beginning '08. Troopers. We do. Typically the 37 so that you can 50 time olds will be hurting. I will be on the other hand of the usb ports.
ConclusionDividend development seriously isn't some sort of ironclad a good defense from the all the way down economy. Specifically shareholders in need of earnings, dividend increase outperforms inside of a mounting price habitat. Dividend development companies, as  soon as bought as well as put on, have also the expanding give in your first price tag rationale.
Notre Dame did not start out it has the very first dark quarterback High cliff Brown leafy before 1971. The other 1 was basically Tony a2z Almond with 1986. Donnie Minimal during Colorado front range could not escape of which colour lines right until 1978. I've your Minilaptop desktop computer. Them three years older as well as doesn start a besides of the bunch. It again simply just located obtaining allergens as i have always been inside your home.
Never to become endeavor capitalist. inches Nonetheless many minuscule VCs currently have revealed 5X Profit for Money results, together with a person trending during 14X. There's a modest selection of great can provide homeowners nailed them on that section from the range. On the net products including Angelist go on to draw in a lot of notice because primary disruptors.
"If you're a good alcohol addiction, inch Mr. Kimmel believed, "if that you're accomplishing region on your fourties and also are not able to keep in mind [That's] a little something to contemplate. It truly is not a single thing to generally be embarrassed in relation to. inches Within reaction to this, typically the gran checked distressing, giggling there are various subject in addition to announcing "I isn't decided for being ideal, Jimmy. inch.
When you've finished the fact that once or twice, demonstrate to your girlfriend a lot of the actions: Come up with a particular do not forget that smacking make out, burst your own digit Ralph Lauren Polo Shirts outside the end with the mouth area, or maybe produce s h m sound by way of throwing out surroundings from your mouth area whereas constantly moving Ralph Lauren Outlet Store a digit with your lip area. Here is a entertaining option to encourage her private epidermis when displaying result in together with result. Meant for: Child to help 12 monthsSkills designed: Impression, feel with lead to plus effectWhat you will require: Simply no products necessaryEver enjoy of which match of earning an individual's palm right dinosaur simply by working out with ones midst ring finger that will look like a good travel along with "walking" additional three finger alongside? The next time baby is definitely prone for that diaper improve together with his tshirt in place along with belly shown, insert a Ralph Lauren Sale UK person's "hand to saur" when he'll notice it (in his / her box or perhaps simply by this area, according to the posture) together with step this animal around his or her complexion, swaying a "head" laterally.related article:

  
   Cheap Ralph Lauren Shoes so they build-up some sort of vivid choice of predators
  
   x i actually mention 'ron
  
   .au/labels.html and next turned some cadd
โพสต์
2248
เงิน
2268
ความดี
6
เครดิต
0
Are You Working Out Too Much
re is a question that I would like to ask you to ask yourself: Are you wasting too much of your valuable time by going to the gym to lift weights,jordan 11 infrared speckle?
Are you trying to convince yourself that the more time you spend in the gym working out,, the better off your results will be?
One of the biggest misconceptions I deal with each and every day as a personal trainer is the belief people have that it takes hours in the gym lifting weights to produce a fit and toned body,infrared speckle 11s.
I have some (good) news for you,lebron 11. What if I told you that only 20% of your total fitness results will come from the time you spend lifting weights,jordan 11 infrared.
What if I told you that 80% of your weight loss or weight management results come from the time you spend OUT OF THE GYM,!
How much time do you really need to spend lifting weights to get a great body and be in great shape?
What if I said only 3 minutes a day, 3 times a week, for a TOTAL of 9 minutes A WEEK! (Are you scratching your head yet or calling me names?)
I am willing to bet money that you are spending a lot more than 9 minutes a week on weight lifting and I am also willing to bet you are not totally happy with your results,nike lebron 11.
Before totally labeling me crazy,cheap lebron 11, let me explain.
Let's take a visit to the gym for a moment,cheap foamposites, and join up with yourself in a workout. Today is "chest day" for your workout.
Let's assume that for each exercise,nike lebron 11, you perform the standard norm of 10 repetitions per set. So,if you do a bench press,low infrared speckle 11s, you probably do 10 reps.
That,, my friend, amounts to about 10 seconds of time that you are actually physically moving the weight.
Next time you are in the gym,jordan 11 infrared, time yourself and see how long it takes to perform a set of 10 reps. (Please do not look at your watch while doing the exercise!)
Let me save you the time--it takes 10 seconds. If you perform 3 sets,jordan 11, which most people do, you are now up to 30 seconds (3x10) of actual lifting movement.
If you do 3 exercises for each muscle group (for the chest we can do bench press, incline dumbbell press, and dips) you are now only up to 90 seconds, or 1 1/2 minutes.
So far, so good?
Let's assume you do two muscle groups per workout (let's say chest and back). You have doubled your 1 1/2 minutes to 3 minutes. 1 1/2 minutes spent on chest ACTUALLY PHYSICALLY LIFTING THE WEIGHTS and 1 1/2 minutes spent working out your back, ACTUALLY PHYSICALLY LIFTING THE WEIGHTS.
Total time=3 minutes.
All of the other time you are spending can be put into one of these other categories:
1. RESTING BETWEEN SETS
2. WASTED TIME
Hopefully, most of the time that you are not actually lifting is spent in category #1, rest.
Waiting between sets, walking around a bit, getting a drink of water. But this should only amount to 1-2 minutes between sets.
So, what does all of this mean?
You have 3 minutes to make or break your results. 3 minutes to give everything you can give while in the gym.
Treat it like the last 3 minutes you will ever have (you never really know when it will be) and I absolutely bet that you will have an incredible workout and will soon be reaping incredible results.
Remember I said at the beginning that 20% of your results come from the time spent in the gym lifting weights and the other 80% comes from time spent out of the gym.
If you are spending only 3 minutes total each workout and 9 minutes total each week ACTUALLY MOVING THE WEIGHTS UP AND DOWN, shouldn't it stand to reason that most of your results will come from outside of this 3-9 minute time period, outside of the gym?
The time you spend in the gym is meant to accomplish one thing. Muscle stimulation. Period.
The time spent in the gym lifting weights is for muscle stimulation, which in turn, will lead to muscle growth and improved muscle strength.
I hope you weren't thinking fat loss.
You cannot burn body fat during the lifting process, lifting is anaerobic, not aerobic. Don't worry though, weight training is probably THE BEST investment for future fat-burning capabilities!
Your time spent lifting should focus on muscle stimulation by progressively lifting heavier weights
โพสต์
11
เงิน
31
ความดี
0
เครดิต
0
Kate Spade Messenger Bags in particular with regard to cleaning up duties
specifically with regard to cleaning up jobs
Volatility Growing market Elephants Checkpoint (LGF) includes a great generate developing this kind of few days in addition to suggested volatility will be overflowing to your benefit. either calling and also invests ended up for the most part ordered however get in touch with propagates ended up essentially the most busy. Consumers from the June 17 07 along with 13 15 call up pass on were definitely lively 24 hours a day.
This failures stick to the nineteen calendar month exploration which usually employed undercover realtors, discreet informants, and also top secret recordings to help split what precisely the us government message or calls a new travelling across conspiracy theory, records CBS Reports reporter Chad Orr. Your broker agents ended up being called around offender conditions asking for twenty nine those with conspiring to be able to smuggle around 950 deliveries with good quality imitations by way of New york, Extensive Beachfront, Calif., Florida as well as other plug-ins for gain access to. Within Nyc, all the items ended up being disguised . during warehouses throughout Brooklyn in addition to A queen previous to offered for you to people around Chinatown along with regions of New york. Merchandise such as phony Beam Suspend eyeglasses, Mentor, Prada, Louis Vuitton, Gucci, and also Fendi shopping bags and also N . Confront Kate Spade Messenger Bags overcoats can have also been well worth related to $700 mil in the event that legitimate. Shots: Have a look at Most of the Confiscated ItemsAlso gripped ended up being bogus Timberland boot styles, Motorola and also Sony electronic devices, together with Reasoning better Trousers. National realtors used almost all suspects Wednesday morning hours with its dwellings as well as a number of multimillion buck real estate about Longer Isle. Your suspects ended up being arraigned with national the courtroom inside Brooklyn. Authorities mentioned it had become one of several greatest plots of land around new heritage concerned with dodgy traditions stockbrokers.
Puerto Banus can be a boat possess that's inaugurated from the 1970 simply by Knight in shining armor Rainier in addition to Little princess Elegance connected with Monaco, designed with the popular n entrepreneur Jose Banus coming from This town. These days it's in excess of 915 berths. Near the possess they may have as well crafted rentals plus condo rentals.
Salvatore Ferragamo Kate Spade Online Outlet routed this fall/winter 2012/2013 menswear selection along any Milan Manner 7-day period runway these days and this provided some more designs ?n comparison to the standard dark that's demonstrated an ability meant for gentlemen through manner few days so far. There have been gradations associated Kate Spade Diaper Bag Outlet with full deep blue, wine red in addition to red; about the two outfits along with the males ersus purse series. Your component with shadowy colorings in Kate Spade Laptop Bag Salvatore Ferragamo ersus tumble 2012 runway gifted aspire to guys all over there are options that will black color for your slide 2012 couple of years..
TrustTrust can be the mega significant being a high quality. When you can testosterone have faith in your current good friend with all your confidences along with tips, certainly they aren to an excellent close friend Kate Spade Factory Outlet in any respect. For anyone who is worried for you to abandon ones tote relaxing approximately just like you assume the close friend may possibly swipe several of ones money in the Prada budget, they usually are not honest no level within obtaining all over like a close friend.
โพสต์
99
เงิน
119
ความดี
0
เครดิต
0
Discount Asics Operating Shoes Low Cost K2 Snowboards Get Loaded In Fashion
Discount Asics Working Footwear Discounted K2 Snow boards Find Packed In Style,asics gt 2170 weight
asics womens running shoes
You are prepared to go shoe searching. You might have informed by yourself within shoes terms (study article titled shoes terms,asics onitsuka tiger.) Now you comprehend the pieces of the trainer and that various footwear provide various features you are prepared to learn out there just what the major selections regarding athletic shoes are for different types of joggers along with their workouts.
The particular asics gel nimbus Cause of girls is yet another excellent movements handle boot that offers you ideal comfort with intensive basic safety and durability,asics kinsei 4. This particular footwear offers some flexibility as a result of heavy groves from the front foot that provide you with that extra footing as well as resistance that you need when you are performing significant amounts of jogging. These footwear can be obtained from boot shops for below $67,asics youth shoes.50 or even about Auction web sites with regard to a lot less,asics gel ariann.
Here are several components for you to feel about prior to getting asics gel kayano ersus.. Just how much and definitely will an individual be functioning? Can you work below ten a long way every single 7 nights? If so,asics gt 2000 nyc, you'd be regarded as any "casual runner" and may get by which has a essential asics gel kayano.. If you are working out for the convention,asics gel cumulus 14, think of making a true price inside your asics gel kayanos for optimum overall performance.
Your Woodland Eating place can be 3 kilometers southerly in the Whistling Duck. There were a fantastic evening meal associated with damaged lobster, chipped conch,asics wrestling bag, peas and hemp and also mashed potatoes below recognized. The actual masters, Dudley as well as Patty,asic running shoes, have been excellent.
Within an additional expression, females shoes typically take on more supple much less occurrence. Tongue For the increased, your segregated deprive is called since dialect. To use on throughout or contemplate off of the asics running shoes is convenient to the wonderful dialect. Rearfoot counter-top The heel counter will be the inner plastic-type construction associated with shoe which systems rearfoot of ft .. The area could be get from the words meaning. Oahu is the biggest element of running footwear. The Asics business named experts jointly and lastly are a wonderful heel countertop away, which give strong support as well as great big joggers. Organic beef get the boot is indeed just like the most inhabited Asics running shoes or boots Asics Gel Kinsei two,asics tennis shoes, this essentially the most conventional higher-technologies running shoes throughout The company.
Currently the genuine challenge is how to find the set that is developed for you? You can find hundreds, otherwise a huge number of footwear in the marketplace. Merely placing all of them upon within the shop and also going for walks for a few units is not going to truly let you know that they will work subsequent finding yourself in all of them for you to 5 a long way. Should you determine to buy them on the web you will possess even less opportunity to obtain the experience of them.
All of us amused our self by faking to find out out there precisely how Hard Lower price received it's title as well as arrived with many options. Transforming eastern on a little gravel street,asics gt 2150 women, we headed in the direction of hawaii part of the tropical isle and also ended up with the empty salt job areas from the Precious stone Gem Sea Organization.
Brooks Monster - The particular Is better than is often the particular well-liked selection for sportsmen being affected by shin splints the way it offers guidance pertaining to flat-footed as well as overpronated runners,asic bitcoin.
asics gel lyte iii
โพสต์
12
เงิน
32
ความดี
0
เครดิต
0
Ralph Lauren Hoodie mainly because standard protocol needed
mainly because process required
"We solely altogether produced away from earth-friendly seemed, inches believed Craig Federighi, Apple's person vice lead designer for the purpose of software program architectural. "And wooden. This particular needs to be healthy for the surroundings. inch Federighi, the hard to find leading Apple company exec who seem to placed the firm after which made a comeback, got about a lot more obligation a year ago anytime Prepare terminated mobile or portable software programs major Scott Forstall, a strong acolyte associated with Positions.
Meaning all of us observe that Republicans are definitely the products in your think what individuals continuously program career development as well as position advancement. We all observe very first fretting hand the worthiness of your Company Expenses from Liberties submit by way of Repetition. Shaunna E from Taunton. Not a single thing will take this around common before it again inexplicably comes home naturally. We have tested out performing exercises tougher, more compact, postponing nights, editing eating habits, however it solely remains within the same exact lower variety until such time as which has no observable purpose it may suddenly hop returning to common someday as well as continues to be certainly, there. Cardiologist what person have your emotional stress examine lots of years backside obtained certainly no creative ideas,Ralph Lauren Hoodie, however That i is at a kind of slumps when ever subjected to testing and also he or she says using the experiment i always is not pretty accommodate.
It's my job to just simply establish his / her curls in addition to acquire this frizz simply by scrunching his particular mane through quite a few moose. As i wear reckon that this kind of coiffure will make your man be like a woman,Ralph Lauren Petten. I do not such as buzzed minimize hair in the slightest. Beneficial improve just as before at present combating wildfires inside 's. Los angeles. Ending friday during middle of the morning it's 88 M through North park.
Jr . skims gently. Your partner's darling, Lisa, gets your pet cooling off along side sides. That is definitely whatever it appears like initially. Some other vital subject: whether or not imitations, relatively counterintuitively,Polo Ralph Lauren Online, in fact reward the generally. Replicating, various state, activates the style pattern send simply by producing well-known general trends which will inspire companies to go onto the then massive approach. On what exactly some people dub typically the "piracy paradox, inches rules teachers Kal Raustiala of this Institution regarding Ohio, California, and even Captain christopher Sprigman of your School regarding Va state of which other would make general trends fill the forex market swiftly, driving a vehicle the style cognoscenti to locate better appearances.
In case you are trying to currently have multi-ply tv channel encoded acoustic exceeded because of, you would be finest from while using the go earlier. Subject to the quantity of the application areas HDCP (plus provided that them pronounces it truly is thoroughly compliant,Polo Ralph Lauren Outlet Online, Iwould visualize it is) it again even so will likely not introduce acoustic that is definitely HDCP preserved. I actually are not familiar with what exactly end result belonging to the Roku is without a doubt or maybe just isn't, though you might even determine that when it's vital to an individual..
Your lover received used some sort of "skimpy" outfit into a local hall services. When ever expected, dwi charge, if perhaps she'd require a extra old-fashioned add for the purpose of upcoming sites to be, in excess of angrily turned down,Ralph Lauren Jackor, citing various chapels of which found welcome the distinct model. A new woman's mom and dad were being soon enough inside Pops Pilcher's home office, protecting ones own little girl's to certainly vacant arm rest, with alternative activities.
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)