ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 3189เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

เสียงในภาษาไทย

โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

เสียงในภาษา Fr8GGN~/  
เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมา เพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และ เพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ เช่น ขอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกรัก เกลียด โกรธ ชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ ฯลฯ xLz=)k[''  
เสียงในภาษาเกิดจากอวัยวะต่าง ๆ ตั้งแต่กระบังลม ปอด หลอดลม กล่องเสียง ลิ้นไก่ เพดาน ลิ้น ปุ่มเหงือก ริมฝีปาก และช่องจมูก มาทำงานประสานกัน จึงทำให้เกิดเสียงได้ // o.+?S  
เสียงในภาษา มี 3 ชนิด คือ ~t`s&t'c|  
1. เสียงสระ 7w/IHML  
2. เสียงพยัญชนะ H,!xTy"Wh  
3. เสียงวรรณยุกต์ Dsg>~J'  
เสียงสระ senK (kbc  
เสียงสระ คือ เสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอโดยตรง ไม่ถูกสกัดกั้น ณ ที่ใดที่หนึ่งในช่องทางเดินของลมเลย แล้วกระทบเส้นเสียงทั้งสองข้าง เกิดเป็นเสียงสั่นสะเทือน มีเสียงก้องกังวาน และออกเสียงได้ยาวนานกว่าเสียงพยัญชนะ smQ^(S^  
เสียงสระ มี 24 เสียง แบ่งได้ 2 ชนิด คือ 1. สระแท้ 2. สระประสม *glZb;_  
1. เสียงสระแท้ มี 18 เสียง แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ;Ba%aaHl  
1.1 สระแท้ฐานเดียว มี 8 เสียง คือ Ma[EgG  
เสียงสั้น เสียงยาว ^/2I)y]W0  
อะ อา o%$.8)B9F  
อิ อี K9lgDk"i  
อึ อื WlMcEje  
อุ อู _!\d?]Ya  
1.2 สระแท้สองฐาน มี 10 เสียง คือ ?{{w[U6NE  
เสียงสั้น เสียงยาว !_<6}:ZB  
เอะ เอ c3A\~tHW  
แอะ แอ E7fx4kV  
โอะ โอ Aw o)a8e  
เอาะ ออ {4Of.  
เออะ เออ E9HMhUe  
2. เสียงสระประสม คือ การนำสระแท้มาประสมกัน 2 เสียง สระประสมมี 6 เสียง คือ 'y8{, R4C  
เสียงสั้น เสียงยาว )D)5 `n)  
เอียะ (อิ+อะ) เอีย (อี+อา) d2 ^}ooE  
เอือะ (ฮึ+อะ) เอือ (อือ+อา) 24mdhT|  
อัวะ (อุ+อะ) อัว (อู+อา) gV_/t+jI  
หมายเหตุ ยังมีเสียงสระอีกชนิดหนึ่ง คือ สระเกิน ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเสียงสระ แต่ปัจจุบันไม่ถือว่าสระเกินเป็นเสียงสระ เพราะมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ y7R#PkQ~  
สระเกิน มี 8 เสียง คือ n/H OP  
1. อำ (อะ+ม) 5. ฤ (อึ+ร) อ่านว่า รึ lo1Ui`V  
2. ไอ (อะ+ย) 6. ฤา (อือ+ร) อ่านว่า รือ !d* [QD8  
3. ใอ (อะ+ย) 7. ฦ (อึ+ล) อ่านว่า ลึ )xGAe#E~j  
4. เอา (อะ+ว) 8. ฦา (อือ+ล) อ่านว่า ลือ j]a$RC#  
#x%'U}sF  
!*IMWm>  
เสียงพยัญชนะ ^S9y7b^;r  
เสียงพยัญชนะ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอ แล้วกระทบกับอวัยวะต่าง ๆ ภายในช่องปากหรือช่องจมูก ลมอาจถูกสกัดกั้นไว้ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จึงทำให้เกิดเสียงพยัญชนะต่าง ๆ B~Q-V&@o  
เสียงพยัญชนะ มี 21 เสียง ได้แก่ p|4qkJK8  
เสียงพยัญชนะไทย (21 เสียง) รูปพยัญชนะไทย (44 รูป) BG{f)2F\  
1. ก ก bQll;U^A  
2. ข ข ฃ ค ฅ ฆ eE;tiX/  
3. ง ง l?Y^3x}j  
4. จ จ <O x[![SR  
5. ช ช ฌ ฉ >%JPgr/ 8  
6. ซ ซ ศ ษ ส |Td+,>,  
7. ด ด ฎ lG*Rw-?a  
8. ต ต ฏ )fH Q7  
9. ท ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ _Fb}zPU!  
10. น น ณ  idmU.`  
11. บ บ W<Uu.Y{sG  
12. ป ป 2`yhxO  
13. พ พ ภ ผ |J`EM7qMK  
14. ฟ ฟ ฝ ?M2(8 0  
15. ม ม U%{GLO   
16. ย ย ญ _iwG'a[`  
17. ร ร tz1@s nes  
18. ล ล ฬ z,HhSW?&^  
19. ว ว c? ::l+  
20. ฮ ห ฮ H$6RDMU  
21. อ อ dzcF1 5H1  
$QX$rN  
xh6(~'$  
เสียงวรรณยุกต์ zVhyAf  
เสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงที่มีระดับสูงต่ำแตกต่างกันไป นับว่าสำคัญมาก เพราะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปด้วย ~{x1/eH  
เสียงวรรณยุกต์ มี 5 เสียง คือ FOaA}D `]  
1. เสียงสามัญ เช่น แตง ปาน แนว กอง เป็นต้น 9O[IR)O~  
2. เสียงเอก เช่น จัด ก่อน โปรด อิ่ม เป็นต้น 5zuwqOD*  
3. เสียงโท เช่น หิ้ว ง่าย มีด บ้าน ชั่ง ท้อง เป็นต้น ,5'o>Y  
4. เสียงตรี เช่น โต๊ะ ชุด พลุ ไม้ เป็นต้น tzI|vVT,  
5. เสียงจัตวา เช่น เสือ หวาน เขา ถือ เป็นต้น za l]t$z>  
หมายเหตุ เสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในพยางค์หรือคำต่าง ๆ ที่เราออกเสียงนั้น มีทั้งที่เสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูปวรรณยุกต์ และไม่ตรงกับรูวรรณยุกต์ เช่น , c.^"5  
เสียงวรรณยุกต์และรุปวรรณยุกต์ตรงกัน เช่น ผ่า ข้าว เจี๊ยบ เป็นต้น 7T[~~V^x  
เสียงวรรณยุกต์และรุปวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน เช่น เที่ยว ม้า ค้า เป็นต้น Q+CJd>B  
wG3L+[,  
z*3b2nV  
แหล่งที่มา:www.mu.ac.th Khq\@`RaT  
vrn4yHoZ  
}2 S.  
,@"yr>Q9#6  
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
โพสต์
2617
เงิน
2689
ความดี
1121
เครดิต
68
โพสต์
4
เงิน
24
ความดี
0
เครดิต
0
Other than this
Other than this, there are bound factors that have doped the demand of the Pune realty. 5?3v;B6  
  Vast longchamp onlines of Mycrorrhizal backpack longchamp fungi, bacteria, protozoa and nematodes are gone. 2<7pe@c98  
  That makes it difficult for SUVs to compete with each other on the basis of power and performance alone. b'( AVA  
     The cost for the service begins at $19. J5b3r1~D"[  
  I don't think just being flawed is enough as it's difficult to know whether the original failed because of the flaws or because of the property itself. ' !huU   
What bread should you use? Anger can be caused by internal and external events. GS*O{u  
  And about that little cankles comment, Louboutin clarified his tasteless "fat ankles" snap with this statement to WWD: "Barbie"s foot has always been shaped less "curvy" than the rest of her perfect body. ?;=7{E j  
     Big sites, above all, don''t want to have their rankings go down. nA Nl9;G  
  She'd just picked it up from the store. }51QUFhL0  
  His total absence meant no more pesky questions about the Enquirer story. xK8m\=#  
  Yet we also overlook the most important need -- love. 9u~C?w  
  Another factor is the expense. l[ko)%7V  
  The benefits longchamp beige you get will soon outweigh the cost. +:m)BLA4l  
     Being successful is not just about solving problems; it's also about knowing which problems are worth solving. Z9m I%sC[(  
longchamp berlin  Ryu is a hard working young Japanese man and martial arts expert who decides to accept an invitation to visit his old dojo partner Ken Masters in San Francisco. T7YJC,^m  
While iPhone sales steadily roll along, Apple shipped 17 million iPads this past quarter for an 84-percent year-over-year increase. .KYs5Qu  
  Working equally with both professionals is important. E; yr46  
  The models were kept fresh and clean, nothing too heavy or over shop longchamp bearing which was nice. kFJ]F |^7  
  It can also be found (but rarely) in versions and early builds of Microsoft Windows 98 operating system, even when it was known as codename "Memphis". {\?f|mm q  
   0#c-qy  
   Sbscibe at no cost today x8z6 <  
   M|y!,/'  
   Bring the conversation to an abrupt end and exit stage left.
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)