ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 3175เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เสียงในภาษาไทย

โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

เสียงในภาษา IMl9\U  
เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมา เพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และ เพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ เช่น ขอความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึกรัก เกลียด โกรธ ชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ ฯลฯ ux" D ]P  
เสียงในภาษาเกิดจากอวัยวะต่าง ๆ ตั้งแต่กระบังลม ปอด หลอดลม กล่องเสียง ลิ้นไก่ เพดาน ลิ้น ปุ่มเหงือก ริมฝีปาก และช่องจมูก มาทำงานประสานกัน จึงทำให้เกิดเสียงได้ l5":[C$  
เสียงในภาษา มี 3 ชนิด คือ hX{g]KE>  
1. เสียงสระ ~v{C6)  
2. เสียงพยัญชนะ CuV=C Ay>  
3. เสียงวรรณยุกต์ $1Q3Y'Q9  
เสียงสระ ]4LT#  
เสียงสระ คือ เสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอโดยตรง ไม่ถูกสกัดกั้น ณ ที่ใดที่หนึ่งในช่องทางเดินของลมเลย แล้วกระทบเส้นเสียงทั้งสองข้าง เกิดเป็นเสียงสั่นสะเทือน มีเสียงก้องกังวาน และออกเสียงได้ยาวนานกว่าเสียงพยัญชนะ l^!0|/Vw  
เสียงสระ มี 24 เสียง แบ่งได้ 2 ชนิด คือ 1. สระแท้ 2. สระประสม iXr`0V   
1. เสียงสระแท้ มี 18 เสียง แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ^`hI00u(  
1.1 สระแท้ฐานเดียว มี 8 เสียง คือ ;T"m [D  
เสียงสั้น เสียงยาว cNuuzA  
อะ อา : . FfE  
อิ อี yNb#Ia  
อึ อื J*^,l`C/  
อุ อู ],fwZd[t  
1.2 สระแท้สองฐาน มี 10 เสียง คือ Wf+Cc?/4  
เสียงสั้น เสียงยาว TQb FI;\  
เอะ เอ >? A `C!i  
แอะ แอ l9ch  
โอะ โอ 4%#V^??E  
เอาะ ออ yv#c =v|  
เออะ เออ ; ei<Q =[  
2. เสียงสระประสม คือ การนำสระแท้มาประสมกัน 2 เสียง สระประสมมี 6 เสียง คือ [M8qU$&?]  
เสียงสั้น เสียงยาว AT'_0> x8  
เอียะ (อิ+อะ) เอีย (อี+อา) R>YMGUH~w  
เอือะ (ฮึ+อะ) เอือ (อือ+อา) J!TK*\a2  
อัวะ (อุ+อะ) อัว (อู+อา) ]%Q]C 8[C  
หมายเหตุ ยังมีเสียงสระอีกชนิดหนึ่ง คือ สระเกิน ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเสียงสระ แต่ปัจจุบันไม่ถือว่าสระเกินเป็นเสียงสระ เพราะมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ {pQ@0 b  
สระเกิน มี 8 เสียง คือ L]L~TA<D9i  
1. อำ (อะ+ม) 5. ฤ (อึ+ร) อ่านว่า รึ r{6B+3J  
2. ไอ (อะ+ย) 6. ฤา (อือ+ร) อ่านว่า รือ CrwcYzrRWl  
3. ใอ (อะ+ย) 7. ฦ (อึ+ล) อ่านว่า ลึ ja,L)b:  
4. เอา (อะ+ว) 8. ฦา (อือ+ล) อ่านว่า ลือ E't G5,/m  
<DlanczziF  
$=QGua V  
เสียงพยัญชนะ /cg]wG!n8  
เสียงพยัญชนะ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอ แล้วกระทบกับอวัยวะต่าง ๆ ภายในช่องปากหรือช่องจมูก ลมอาจถูกสกัดกั้นไว้ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จึงทำให้เกิดเสียงพยัญชนะต่าง ๆ 39a]B`y  
เสียงพยัญชนะ มี 21 เสียง ได้แก่ X%R^)zKV  
เสียงพยัญชนะไทย (21 เสียง) รูปพยัญชนะไทย (44 รูป) y\f8Ird  
1. ก ก OTtanJ?  
2. ข ข ฃ ค ฅ ฆ J-%PyvK$?  
3. ง ง t[yD8h  
4. จ จ YT%SCaU  
5. ช ช ฌ ฉ '/qe#S  
6. ซ ซ ศ ษ ส !L.z4n,n+  
7. ด ด ฎ g2b4 ia!L  
8. ต ต ฏ <~8f0+"  
9. ท ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ Ckl]fy@D}  
10. น น ณ s8I77._s  
11. บ บ 5J2p^$s  
12. ป ป Fe2 -;o  
13. พ พ ภ ผ AJ1$$c  
14. ฟ ฟ ฝ )mZy>45  
15. ม ม f'yd {ihFp  
16. ย ย ญ Nn4Kt,KY  
17. ร ร $MEbePxe  
18. ล ล ฬ cFNtY~(b  
19. ว ว }sNZQ89V*v  
20. ฮ ห ฮ GKDG5u;  
21. อ อ .BTT*vL-  
R =c  
(Jr;:[4XC  
เสียงวรรณยุกต์ jQlK-U=oi  
เสียงวรรณยุกต์ คือ เสียงที่มีระดับสูงต่ำแตกต่างกันไป นับว่าสำคัญมาก เพราะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปด้วย MZF ;k$R  
เสียงวรรณยุกต์ มี 5 เสียง คือ rpI7W?hh  
1. เสียงสามัญ เช่น แตง ปาน แนว กอง เป็นต้น [GT1,(}. Z  
2. เสียงเอก เช่น จัด ก่อน โปรด อิ่ม เป็นต้น M@86u^80  
3. เสียงโท เช่น หิ้ว ง่าย มีด บ้าน ชั่ง ท้อง เป็นต้น (NV=YX?s  
4. เสียงตรี เช่น โต๊ะ ชุด พลุ ไม้ เป็นต้น `\uv+^x{  
5. เสียงจัตวา เช่น เสือ หวาน เขา ถือ เป็นต้น _C#( )#  
หมายเหตุ เสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในพยางค์หรือคำต่าง ๆ ที่เราออกเสียงนั้น มีทั้งที่เสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูปวรรณยุกต์ และไม่ตรงกับรูวรรณยุกต์ เช่น QlXF:Gx"=  
เสียงวรรณยุกต์และรุปวรรณยุกต์ตรงกัน เช่น ผ่า ข้าว เจี๊ยบ เป็นต้น 7i8qB462  
เสียงวรรณยุกต์และรุปวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน เช่น เที่ยว ม้า ค้า เป็นต้น .F|WQ7Mu  
;lt;]7  
\ku{-^7  
แหล่งที่มา:www.mu.ac.th !{0!G  
6Izv&  
3c6)  
IbQ~f+y&2  
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
โพสต์
2617
เงิน
2689
ความดี
1121
เครดิต
68
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)