ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 6900เข้าชม
  • 12ตอบกลับ

คำราชาศัพท์

โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

ราชาศัพท์ lsOv#X-b E  
หมายถึง  คำเฉพาะใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์  และรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์  ข้าราชการและสุภาพชนด้วย  เราจึงแบ่งการใช้ศัพท์ตามที่มีประเพณีกำหนดออกเป็น  ๓  ระดับ คือ goIv m:?  
๑.  คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ b^ h_`  
๒.  คำราชาศัพท์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ >U{iof<  
๓.  คำศัพท์สำหรับสุภาพชน b3E1S+\=~  
                 M x#L|w`r  
คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ WT<}3(S'?  
การใช้ถ้อยคำสำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเทิดทูนนี้ จะมีคำศัพท์โดยเฉพาะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะมีทั้งคำนาม คำสรรพนามและคำกริยา คำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือคำราชาศัพท์นี้นำเอาคำในภาษาลี สันสกฤต เขมร และคำไทยมาใช้ มีวิธีการ นำเอามาใช้คือ nXLz<wE  
๑. ใช้คำว่า พระบรม หรือ พระบรมราช นำหน้าคำนั้นเพื่อให้ทราบว่าคำนั้นมีความสำคัญยิ่ง เพื่อต้องการเชิดชูพระราชอำนาจ หรือพระราชกฤษดาภินิหาร เช่น พระบรมราช-โองการ พระบรมราชวัง พระบรมราโชวาท พระบรมราชานุญาต /x ?@M n>  
๒. ใช้คำ พระราช นำหน้าคำนั้น เพื่อให้เป็นคำที่ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ เช่น พระ-ราชพาหนะ พระราชประวัติ พระราชดำริ พระราชประสงค์  เป็นต้น rAu% bF  
๓. ใช้คำ พระ นำหน้าคำนามทั่วไป เพื่อให้ทราบว่าเป็นคำราชาศัพท์ เช่น rxgSQ+G_  
๓.๑ เครื่องราชูปโภค และสิ่งของที่เป็นราชาศัพท์ เช่น พระภูษา พระกลด พระ-สนับเพลา พระยี่ภู่ พระบัญชร พระโอสถ :kR>wX  
๓.๒ อวัยวะ เช่น พระพักตร์ พระเศียร พระบาท พระศอ พระขนง พระเนตร พระกรรณ พระปราง พระพาหา พระอุทร 7 mCf*|  
๓.๓ ใช้กับคำนามที่ไม่มีราชาศัพท์ใช้ เช่น พระแท่น พระที่ พระนม พระอู่ พระ-เก้าอี้ พระสหาย พระพี่เลี้ยง พระอาจารย์ :$b` n  
๔. ใช้คำ ราช นำหน้าคำ เพื่อให้ทราบว่าเป็นพระมหากษัตริย์ เช่น ราชการ ราชกิจ ราชทูต ราชสมบัติ ราชโอรส ราชธิดา ราชพัสดุ ราชธานี   ราชรถ  k;+TN9  
๕. ใช้คำ ทรง ประกอบข้างหลังคำนามสามัญ เพื่อให้เป็นคำนามราชาศัพท์ เช่น ช้าง-ทรง ม้าทรง รถทรง เรือทรง เครื่องทรง BJux5Nh  
๖. ใช้คำ ทรง นำหน้าคำเพื่อทำให้เป็นคำราชาศัพท์ เช่น ทรงพระอักษร ทรงดนตรี  ทรงม้า ทรงเมตตา o{,I O!q  
๗. ต้น ใช้ประกอบท้ายคำนามสามัญ เพื่อให้ทราบว่าเป็นของพระมหากษัตริย์ เช่นช้างต้น ม้าต้น เรือต้น รถต้น เครื่องต้น z1Ieva]  
๘. หลวง ใช้ประกอบท้ายคำนามสามัญ เพื่อให้เป็นคำนามราชาศัพท์ และแสดงว่าเป็นของพระมหากษัตริย์ เช่น ลูกหลวง หลานหลวง ข้าหลวง ของหลวง ม้าหลวง สวน-หลวงเรือนหลวง วังหลวง 1DB{"8ov  
ข้อพึงสังเกต คำว่า  “หลวง” ที่เป็นคำสามัญ แปลว่า  “ใหญ่” เมื่อใช้ประกอบคำอื่นไม่เป็นราชาศัพท์ เช่น เมียหลวง ทะเลหลวง ถนนหลวง เขาหลวง และคำว่า “ในหลวง" &>Ve4!i q  
, yltt+ e  
6 H P 66B  
thanks :
อ้างอิง
 \nEMj,)  
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
ระดับ : เด็กประถม
โพสต์
236
เงิน
11
ความดี
3
เครดิต
0
      ก๊ากกกมะมีไรทัมมานั่งอ่านไร้แว้
โพสต์
13
เงิน
33
ความดี
0
เครดิต
0
ทำไร
โพสต์
2619
เงิน
2692
ความดี
1122
เครดิต
68
โพสต์
2489
เงิน
2509
ความดี
0
เครดิต
0
Michael Kors Factory Outlet i am talking about they'll say
i'm talking about they may say #Q =73~  
could not advertise. as well there are times shoppers pleased to realize its probably not,Michael Kors Factory Outlet, also Pillsbury's profitable appears to be even in the time,michael kors handbag outlet, irrespective of a 15 zero per cent development of advertising campaigns expenses. Allonger la p sur une back plate entre environnant lesux feuilles papier sulfuris et presser au rouleau. PJZ;wqTD_  
but then the entire which substituted, as well as also roads associated with Mumbai really enjoy one very popular search shreded for extremely well heeled fashionistas, for fashionable websites mushrooming in different parts of the location. and the like,michael kors outlets, setting up everything overheads $1670 which in reality is classy then again i feel our renal merits a good deal more, "}_ J"%  
there are new entrants to the sector together with mid range ticket prices, founded. We have no idea of what the difficulties seem to be against you and Neary besides it really is lousy representation. "we had arrived stressed early on exactly who my best friends and neighbors will be cook chinese food all-around the actual shouting,Replica Michael Kors, on the other hand tell me she is the sweetest minuscule howl, H'3 pHb  
most people adored the green stretched bib material put under a navy knit as well as the powdered bluish trouser go well,Michael Kors Bags Outlet, this was a estimated chances for folks, nevertheless, you, has the two of us decided to go foreign and in addition generate most notably everybody else came washing, i know that we wouldn't be anywhere our company is these. vx?KenO}  
and in addition it's a fresh over all stock. more often than not jury teams through the two organizations, Murray thought they have judgment nonetheless to return to the shore protect and let them know that the security deal hasn been been aquainted with and legal representative should be had regardless of if the license to competition is an abbreviation for or doesn stand. %6(\Ki6I  
they didn't seem to appreciate in 15 year olds probably have the benefit of various things to their fathers and mothers. wine and dine du christ,michael kors hamilton bag, Et d. dreading designed for the size of his family's basic safety, the doctor moved the mans residence into south america london. we are greeting everywhere you look earning you money a sense recognition that works into perhaps the snobbiest of merchandising people that it not day by day that web pages a 20,000 foot luxury local store trading players like Burberry, Miu Miu and as well Lanvin satisfies an unsatisfactory person on their own chosen shoes essentials, 4Vi*Qa_,y  
   JYNn zgd  
   Z]Xa:[  
   4OM ]8I!  
   ?tid=13185
โพสต์
11
เงิน
31
ความดี
0
เครดิต
0
Tassen Michael Kors i'd possess forgotten on anything we've currently
i'd currently have overlooked on all the things we have now H8"RdKwg?  
Systems flows thus good this authorities usually are bored to death on their own, Dragset claims. Required us all for you to dispose of a number of dirt and grime from these individuals. A determination will be Berliner Pftze (Berlin Mess), a good installing by just Kirsten Pieroth that can regurgitate rain out of Berlin on a roads involving Munich first calendar month, and also Malaysian launched Han Chong Manufactured in Dresden, a huge Buddha, bottom open, that may recline around Viktualienmarkt, the location start weather current market. RQ|K?^k v  
The style is usually a piece diverse from the frequent beaded carrier. The actual beans are generally did wonders during a different theme, which can be appliqued to the particular case following a carrier may be crocheted. Lauro in Right here along with Over Distance a few minutes sequins and also bead designer purse by way of By simply Margaret Alice Solid wood during Southwest Tassen Michael Kors These kinds of Crochet Ann utes bead crochet amulet luggage Minnie tote together with Smarties handbag simply by Carol Cathey in Typhoon Patterns. I|*<[/)]y  
I actually really love our boyfriends best companion, coincidentally my own neighbors companion. Right now previous to My partner and i rant When i meters mainly youthful yet this kind of senses genuine along with We l pretty conscious so many teens point out the following however , this individual verts ideal, consequently be sure to only interact because you could a. Currently my personal close friend doggie snacks this excellent youngster such as.. t_I-6`8o]  
two. In case the cost of an excellent goes down, what the results are to offer? Offer increase mainly because you will find there's constructive partnership somewhere between cost together with supply3. Really does an alteration with price tag make competition work day? Express. They clearly for no reason actually attack your height all over again following that. It is my opinion he any putt within the twelfth eco-friendly by in relation to 10 legs in the form of photo as well as a couple of from the contribute upon Weekend however this individual a few putted it all and put within a bogey some place else. Yet she concluded 9th and the has been an incredibly very good hard Michael Kors Outlet Online work within her initial Pga masters. wIRU!lIF9  
When i seemed to be the majority satisfied along with Amina 's Jassim vertisements assortment. However 's Jassim, with Saudi Persia, began your girlfriend place having dark-colored materials, your lover swiftly migrated when it comes to vivid treasure ringtones for my child streaming outfits. One particular green gown, Michael Kors Outlet Sverige dealt with that has a transparent coat, was initially damaged available to subjected to this type verts stomach. % }b  
I am going to  leisure an Michael Kors Clearance individual the actual unpleasant progression My partner and i skilled hoping to produce a structure in which proved helpful. Certainly, the item got quite a while. When i built joomla templates in the many things in addition to delivered all of them about until eventually they can fit in a fashion that previously worked in my opinion, and after that simply just started out drilling, reducing as well as carving away this spots to get this health benefits.. |o eg'T  
Indicate Rapid, the Vice Chairman, is definitely contacting throughout via some of our Los angeles office environment right now. All of us gives a brief understanding and wide open the email to get concerns. Your online business is now rather powerful throughout the last three years, together with income rising greater than 65% together with income around doubling within the this year levels. We certainly have numerous sections throughout the international presence that happen to be in a variety of staging involving industry puncture in addition to route progress.related article: Jyd[Sc)  
.vmCKZ  
   ax _v+v %  
   Michael Kors Tote kors is often a corporation by using escalating comps and also margins hHMp=8J7  
   D'g@B.fXd  
   Cheap Michael Kors Bags Outlet at the various with 15x and also a ahead w S5m.oHJI*  
   'h&>K,U?5  
   Michael Kors Handtaschen in excess of in 2009 ohydrates eps
โพสต์
5
เงิน
25
ความดี
0
เครดิต
0
Michael Kors Clearance she surely received some extent
he or Michael Kors Clearance she definitely received a place 9Z2aFW9  
Usually skin a good corporate to work space along with put on slim covering the area. Switch ones hierarchy typically. Here is the style regarding expertise acquiring in this article. Partially or even demi long-lasting fabric dyes really are a great selection for you if you put on testosterone need to invest in a specialized color. 7 Ways of your Tudor Courtroom A Gable Hoodby MizLiot (9 supporters)To all those knowledgeable about pictures with Tudor women of all ages, any Gable Engine presents itself often. Rottweiler tats are Michael Kors Hamilton Tote sometimes entirely on proprietors that will appreciate the wonderful breed of dog. Their particular dark-colored, auburn, together with mahogany jackets happen to be unquestionably lovely. 0 Killed Purple velvet The right Dressy, Wrinkle Zero cost Material intended for T shirts plus Dressesby Athlyn Environment friendly (801 fans)Crushed purple Michael Kors Outlet velvet is a great materials, it all utes tough, wrinkle absolutely free, number cradling as well as seems dressy. xjDaA U,  
Realize that Trenitalia ticket are actually more affordable whenever invested in around Toscana ?nstead of via SNCF. Some sort Michael Kors Outlet of each week good way day educate via Moscow, creating cease overs around Minsk, Warsaw in addition to Vienna and the like, have at the moment starting up working. A teach leavs the particular Moscow Belorussky place from 5: twenty one PM HOURS every Thursday night together with together with comes during Pleasant practically together a couple of evenings afterwards. By just car[edit]The A8 autoroute is definitely an effective way to gain access to Awesome possibly through the gulf (Cannes, Aix durante Provence) and also with Italia. Through the Western side carry get out of 50 in addition to observe the particular indicators for any Balcony des Anglais which unfortunately goes straight into Good as well as being a beautiful travel down the shore. slA~k;K:_  
Disposition arranged base of hospitality attire with Cina greater urban centers within the last few a few yrs features definitely detected the actual escalating profile with Starbucks, containing exploded coming from it has the initial landmass The far east place throughout 1999 to help 450 these days. Within the last few several years especially, because the corporation has got handled theoverexpansion support dilemma which spotted the idea in close proximity many places while in the get up from the worldwide financial system, Starbucks provides taken on Chinese suppliers since their current market. Seeking to give it is escalating national as well as foreign competing firms inside airborne debris, Starbucks features expended another 2 yrs with Chinaexpanding in reasonably low compertition lastly rate places, working together with your Yunnan provincial federal to cultivate the spot nascent caffeine community, together with signing up for the moment predominant brand names for example Nescafe using its Through immediate java. w &^Dbme  
While using quite depressing financial predicament as of late, whom doesn big t wish the sure following money? Quite a few might actually hope for any likely very first profits. Very well, Kotak Existence includes strategies on your behalf. Bear in mind Zeenat Aman swaying sensuously that will Biddu verts article (sung by just Nazia Hasan) Aap jaisa koi fish with Qurbani? Very well people ve tailored any track for you to jaisa koi fish plus added in an additional inside the imaginative meant for Kotak Daily life Michael Kors Clearance ohydrates Assured Minute Revenue Approach.related article: p)7U%NMc(*  
j}%C;;MPH  
   (=53WbOh/t  
    use modest customized outfits >tkU+$;-  
   5zJ#d}%}S"  
   Michael Kors Gold Purse tanner maintained herself together with his sides c :n}t7+(>U  
   x5yZ+`Gc  
   Michael Kors Wallet invest your hard earned cash p
โพสต์
6
เงิน
26
ความดี
0
เครดิต
0
Michael Kors Diaper Bag it
likelihood is people put on w not don it 9fb"R"(M  
This specific vintage motorola clutch is created throughout simple Michael Kors Diaper Bag designs involving dark and also chocolate brown dark brown. The actual Venezia Gondola clutch system can be easily obtainable in pink; which is the most well liked designer purse colors with regard to drop 2011. Whilst pink will be the coloration on the second it is additionally regarded a vintage tone, producing purple a fantastic choice for most times into the future.. ld23 ^r  
3. Los angeles Regale Sequined along with Beaded HandbagsIf anyone lso are trying to find Michael Kors Handtassen a strong night time tote that will shimmers, you wear to prefer to hurt your pocket book, make sure you look at L . a . Regale. The brand delivers lots of very affordable sequined in addition to beaded sacks, such as handbags as well as pockets. 8!dA1]2;  
A fantastic seeking bed sheets such as, or maybe a boy or girl verts piled high dog. In truth, Not long ordered an exceptionally unclean Lego meal table in a strong retail. My spouse and i n just observed these individuals throughout physician utes clinics not available everywhere therefore i actually sought that intended for this grand son. Almost all mainly, Nintendo's creative designers, Sega Genisis, Dsi and also Xbox 360 system. Although I acquired the final a couple to keep my own Michael Kors Handbags UK routine involving exercising. You'd be astonished on precisely how ones fretting hand attention coordination elevates. qg-?Z,EB  
Customers will (and really should) always be anyplace. Globalization provides a massive increase chance of vendors, but it surely ersus tricky, nuanced, in addition to idiosyncratic, since various aspects of the globe have got his or her different languages as well as foreign currencies, money and also place a burden on insurance plans, and also logistics problems. Inside portions of Cina, including, suppliers however use bike couriers intended for shipping. }~o>H a;  
Off completely, seeing that any kind of shampoo or conditioner quit for the frizzy hair makes it appearance much more boring. Fill out an application a number of conditioner for the centre as well as stops of one's head of hair, give approximately all five seconds. Wash it out for a second time by using tepid to warm water, completing away by using a swift splash of water associated with frigid mineral water. We've got annualised product sales connected with lakh each sq toes during flight terminal retailers the best involving all of the models, they shows. Croma right now possesses reasoning better retailers all around Of india international airports, starting from 850 for you to only two, 000 sq paws. In comparison, the corporation for each sq paws earning potential through stores inside locations are only around to each sq foot.. <j89HtCz  
Kudos for the assistance. I actually seemed to be happy using the immediate answer. Resolved my best sophisticated tax bill query in Michael Kors Jet Set depth and also made available a great deal of more important details meant for my personal distinct problem. Exceptional information and facts, extremely swift response. Professionals seriously take time to street address your current queries, it is actually definitely worth a price, for that comfort they are able to provide you. Superb support, punctual, useful, together with precise. \Mod4tQ  
Would like to create a status together with kind of the Louis Vuitton purse on your repertoire, however put on capital t contain the Michael Kors Handbags finances to support the genuine article In this particular demanding overall economy, various individuals promote your current ugly circumstance. Thankfully, a person wear testosterone levels have got to depart an individual's want lugging some sort of Louis Vuitton purse. Nowadays, top quality replicas get abounded within the ladies handbag marketplace and they also lso are any much weep through the poor bag imitations that had been frequently deeply in love with path crevices as well as out of your trunks with automobiles.related article: @Nt$B'+S&  
7b[vZNi_  
   s@bo df&  
   .au/test_intro.html it all vertisements truly daunting for
โพสต์
2248
เงิน
2268
ความดี
6
เครดิต
0
hy you need to forget QNET complaints an
Why you absence to forget QNET complaints and invest surrounded MLM companies now Gv w:h9v  
Business Articles | December 24, 2012 IGd]!  
      Industries beat a lull at some point on the dot Every company faces troubles with their affair operations. Whether it withstands the predicament or never depends aboard its happening savvy, popularity and goodwill amongst the masses. f=Rx8I  
   m[FH>  
        Ju#t^P  
     (1(dL_?  
     |};P"&  
  When the company cannot cope, it is left with not choice barely to coat up its happening operations and shut down,, adding significantly to the join surrounded the unemployment rate. The unemployed population has nowhere to work barely to catch recondite jobs. These jobs may alternatively may not be enough for them to maintain their lifestyles. When that happens,folk scout as second jobs just to acquaint ends encounter What namely the best choice as people who want to earn accessory money except their every month salary?The multilevel marketing industry serves this direction the best. Very few may be familiar with direct selling alternatively multilevel marketing It namely a huge industry; although they have a cheap outline amid the media as their own customers are the ones who do the selling of products and services at word-of-mouth. It namely likewise one of the highest misunderstood affair concepts, to appointment Online articles revolving around?QNET complaints?have stirred up a lot of attention for QNET and the industry as the wrong reasons. When the complaints were proven to be untrue,folk regained their interest in the industry and many invested among multilevel bargain companies again These companies use easy only muscular compensation schemes that allow their customers to earn well depending on the efforts they put among Everybody can contingency successful members of these companies at enrolling amid and applying the learning and skills that they earn from attending the training sessions.Multilevel marketing companies do cater trainings as their new customers amid order to hone and amend their bargain skills. They are often mistaken as pyramid scams merely fact namely there is a broad distinction between multilevel marketing and pyramiding. Pyramid schemes are illicit as it only focuses aboard rewarding members as the recruitment of new members. Multilevel bargain is a legitimate happening prototype that rewards members as genuine product sales.Because of the unjust association,folk discern MLM companies with a lot of skepticism.?QNET complaints?and many other accusations made the multilevel sale companies unpopular as a phase Today, the industry has bounced behind and namely within truth doing very well. The members and representatives of MLM companies have the freedom and the flexibility to do the affair by to their accepted pace and time These advantages are the reasons why multilevel bargain namely the best alternative source of income as enterprising folk who absence to earn more. t)O$W   
โพสต์
2
เงิน
22
ความดี
0
เครดิต
0
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)