ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 4808เข้าชม
  • 3ตอบกลับ

คำราชาศัพท์

โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

ราชาศัพท์ V&j |St[  
หมายถึง  คำเฉพาะใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์  และรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์  ข้าราชการและสุภาพชนด้วย  เราจึงแบ่งการใช้ศัพท์ตามที่มีประเพณีกำหนดออกเป็น  ๓  ระดับ คือ nj@l5[  
๑.  คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ?9?eA^X%  
๒.  คำราชาศัพท์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ R24ZjbKL  
๓.  คำศัพท์สำหรับสุภาพชน ]rhxB4*1  
                 pFUW7jE  
คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ //ZYN2lT4  
การใช้ถ้อยคำสำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเทิดทูนนี้ จะมีคำศัพท์โดยเฉพาะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะมีทั้งคำนาม คำสรรพนามและคำกริยา คำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือคำราชาศัพท์นี้นำเอาคำในภาษาลี สันสกฤต เขมร และคำไทยมาใช้ มีวิธีการ นำเอามาใช้คือ 4ZRE3^y\"  
๑. ใช้คำว่า พระบรม หรือ พระบรมราช นำหน้าคำนั้นเพื่อให้ทราบว่าคำนั้นมีความสำคัญยิ่ง เพื่อต้องการเชิดชูพระราชอำนาจ หรือพระราชกฤษดาภินิหาร เช่น พระบรมราช-โองการ พระบรมราชวัง พระบรมราโชวาท พระบรมราชานุญาต :Hn*|+'  
๒. ใช้คำ พระราช นำหน้าคำนั้น เพื่อให้เป็นคำที่ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ เช่น พระ-ราชพาหนะ พระราชประวัติ พระราชดำริ พระราชประสงค์  เป็นต้น 3=SN;cn  
๓. ใช้คำ พระ นำหน้าคำนามทั่วไป เพื่อให้ทราบว่าเป็นคำราชาศัพท์ เช่น X`,]@c%C`  
๓.๑ เครื่องราชูปโภค และสิ่งของที่เป็นราชาศัพท์ เช่น พระภูษา พระกลด พระ-สนับเพลา พระยี่ภู่ พระบัญชร พระโอสถ hlgBx~S[  
๓.๒ อวัยวะ เช่น พระพักตร์ พระเศียร พระบาท พระศอ พระขนง พระเนตร พระกรรณ พระปราง พระพาหา พระอุทร X53TFRxnT  
๓.๓ ใช้กับคำนามที่ไม่มีราชาศัพท์ใช้ เช่น พระแท่น พระที่ พระนม พระอู่ พระ-เก้าอี้ พระสหาย พระพี่เลี้ยง พระอาจารย์ EJbFo682  
๔. ใช้คำ ราช นำหน้าคำ เพื่อให้ทราบว่าเป็นพระมหากษัตริย์ เช่น ราชการ ราชกิจ ราชทูต ราชสมบัติ ราชโอรส ราชธิดา ราชพัสดุ ราชธานี   ราชรถ syseYt]  
๕. ใช้คำ ทรง ประกอบข้างหลังคำนามสามัญ เพื่อให้เป็นคำนามราชาศัพท์ เช่น ช้าง-ทรง ม้าทรง รถทรง เรือทรง เครื่องทรง \Jcj4  
๖. ใช้คำ ทรง นำหน้าคำเพื่อทำให้เป็นคำราชาศัพท์ เช่น ทรงพระอักษร ทรงดนตรี  ทรงม้า ทรงเมตตา nmc5c/C|-I  
๗. ต้น ใช้ประกอบท้ายคำนามสามัญ เพื่อให้ทราบว่าเป็นของพระมหากษัตริย์ เช่นช้างต้น ม้าต้น เรือต้น รถต้น เครื่องต้น UT^-!L LB]  
๘. หลวง ใช้ประกอบท้ายคำนามสามัญ เพื่อให้เป็นคำนามราชาศัพท์ และแสดงว่าเป็นของพระมหากษัตริย์ เช่น ลูกหลวง หลานหลวง ข้าหลวง ของหลวง ม้าหลวง สวน-หลวงเรือนหลวง วังหลวง ?;//%c8,.  
ข้อพึงสังเกต คำว่า  “หลวง” ที่เป็นคำสามัญ แปลว่า  “ใหญ่” เมื่อใช้ประกอบคำอื่นไม่เป็นราชาศัพท์ เช่น เมียหลวง ทะเลหลวง ถนนหลวง เขาหลวง และคำว่า “ในหลวง" @t;WdbxB%  
HifU65"8  
!JkH$~  
thanks :
อ้างอิง
j.5;0b_L^  
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
ระดับ : เด็กประถม
โพสต์
236
เงิน
11
ความดี
3
เครดิต
0
      ก๊ากกกมะมีไรทัมมานั่งอ่านไร้แว้
โพสต์
13
เงิน
33
ความดี
0
เครดิต
0
ทำไร
โพสต์
2617
เงิน
2689
ความดี
1121
เครดิต
68
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)