ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 5936เข้าชม
  • 9ตอบกลับ

การทับศัพท์ในภาษาไทย

โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

ราชบัณฑิตยสถานได้ประกาศหลักการทับศัพท์ไว้อย่างเป็นทางการ ทั้งจากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นการทับศัพท์แบบผสมทั้งถอดอักษรและถ่ายเสียง  และจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการถ่ายเสียงเท่านั้น h>&t``<  
S)G*+)  
+&8'@v$  
ในการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย อักษรโรมันหลายตัวสามารถถอดด้วยอักษรไทยแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เช่น d=ด, r=ร, l=ล, f=ฟ เป็นต้น และสามารถแปลงกลับได้ตัวเดิม แต่ก็มีอักษรโรมันบางตัวที่สามารถอ่านได้หลายเสียงในภาษาอังกฤษ หรือไม่มีเสียงที่เหมือนกันในอักษรไทย ส่วนนี้จึงต้องใช้การถ่ายเสียงเข้าช่วย โดยเฉพาะกับอักษรที่เป็นสระ เช่น a อาจเทียบเท่ากับเสียง เออะ อะ อา เอ แอ ออ หรือทวิอักษร th ที่ออกเสียงเป็น /θ/, /ð/ ก็ ต้องดูว่าต้นฉบับอ่านอย่างไรจึงจะสามารถทับศัพท์ได้ใกล้เคียงที่สุด ส่วนนี้จึงมักจะเป็นปัญหาอันเนื่องจากแต่ละคนอ่านไม่เหมือนกันหรืออ่านด้วย ต่างสำเนียง ตัวอย่างเช่น tube ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันอ่านว่า /tub/ จึงทับศัพท์ว่า ทูบ ส่วนภาษาอังกฤษแบบบริเตนอ่านว่า /tyub/ จึงทับศัพท์ว่า ทิวบ์ หรือในกรณีที่ยึดถือหลักการทับศัพท์ต่างกัน เช่น theta อาจทับศัพท์เป็น ทีตา, ธีตา, เธตา, ซีตา, เซตา ซึ่งเป็นการทับศัพท์ตามใจและไม่มีหลักที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำก็ได้รับการบรรจุลงในพจนานุกรมภาษาไทย เพื่อกำหนดการสะกดคำในภาษาให้ตรงตามพจนานุกรมอย่างถาวร และถือว่าเป็นคำยืมในภาษาไทย !i?aRI/6  
S *K0OUq  
S+//g+e|f  
ส่วนการทับศัพท์ภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้อักษรไทยบางตัวจะสามารถแทนได้ด้วยอักษรโรมันแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้เช่น กัน แต่ก็มีอักษรไทยจำนวนมากที่กำหนดให้แทนด้วยอักษรตัวเดียวกัน หรือต้องใช้อักษรโรมันมากกว่าหนึ่งตัวเข้ามาประกอบ เช่น ฐ-ฑ-ฒ-ถ-ท-ธ=th, ง=ng, สระเอือ=uea บางครั้งพยัญชนะต้นและพยัญชนะสะกดก็ใช้อักษรโรมันต่างกันด้วย เช่น บ ถ้าเป็นพยัญชนะต้นใช้ b ถ้าเป็นพยัญชนะสะกดใช้ p เมื่อแปลงอักษรไปทั้งหมดแล้วทำให้ไม่สามารถถอดกลับมาเป็นอักษรไทยอย่างเดิมได้ และอาจทำให้คำอ่านเพี้ยนไปบ้าง ตัวอย่างเช่น บางกอก ทับศัพท์ได้เป็น Bangkok แต่ชาวต่างประเทศอาจจะอ่านว่า แบงค็อก ซึ่งก็เป็นเพียงเสียงอ่านที่ใกล้เคียงเท่านั้น ไม่ใช่เสียงที่แท้จริง !_j6\r=  
>d5L4&r  
z]R)Bh  
การทับศัพท์ คือการดำเนินการแปลงข้อความจากระบบการเขียนหรือภาษาหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง >Ms_bfSK  
#%SF2PB;  
x.aqy'/`  
อย่าง มีหลักการ เพื่อให้สามารถเขียนคำในภาษาต่างประเทศด้วยภาษาและอักษรในภาษานั้น ๆ ได้สะดวก เช่น การทับศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเขียนด้วยอักษรโรมัน มาเป็นอักษรไทยเพื่อใช้ในภาษาไทย หรือการทับศัพท์ภาษาไทย ไปเป็นอักษรโรมันเพื่อใช้ในภาษาอังกฤษ เป็นต้น ส่วนมากใช้กับวิสามานยนาม อาทิ ชื่อบุคคล สถานที่ หรือชื่อเฉพาะที่ไม่สามารถแปลความหมายเป็นภาษาอื่นได้โดยสะดวก 5tm:|.`SQ  
iGsD!2  
การเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศตามระบบของราชบัณฑิตยสถาน g 9:V00^<  
การทับศัพท์ให้ถอดอักษรในภาษาเดิม พอควรแก่การแสดงที่มาของรูปศัพท์ และให้เขียนในรูปที่อ่านได้สะดวกในภาษาไทย การวางหลักเกณฑ์ ได้แยกกำหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่าง ๆ แต่ละภาษาไป คำทับศัพท์ที่ใช้กันมานานจนถือเป็นภาษาไทย และปรากฏใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แล้ว ให้ใช้ต่อไปตามเดิม เช่น ช็อกโกเลต ช็อกโกแลต เชิ้ต ก๊าซ แก๊ส คำวิสามานยนามที่ใช้กันมานานแล้ว อาจใช้ต่อไปตามเดิม เช่น Victoria = วิกตอเรีย, Louis = หลุยส์ หรือ Cologne = โคโลญ เป็นต้น ศัพท์วิชาการซึ่งใช้เฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่ศัพท์ทั่วไป อาจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ขึ้นตามความจำเป็น IyGW>g6_.  
Rln@9muXA  
ตัวอย่างคำทับศัพท์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน UViWejA/*u  
football   =       ฟุตบอล K&/!3vc  
cell         =  เซลล์ -v62 s  
James Watt    =   เจมส์ วัตต์ gl!F)RdH  
pattern   =  แพตเทิร์น !eGUiE=  
Missouri    =   มิสซูรี ,(&5y:o  
broccoli     =   บรอกโคลี 8WMGuv  
California   =   แคลิฟอร์เนีย o9AwW  
general      =   เจเนอรัล 3\&I7o3V  
sweater    =   สเวตเตอร์ CGJ>j}C  
booking     =   บุกกิง 1|xo4fmV  
Snoopy     =   สนูปปี   8Hh= Sp^  
gnat          =   แนต     nSeb?|$D6  
knight       =   ไนต์     t Ai?Bjo  
psycho    =   ไซโค     BZAF;j  
pneumonia   =   นิวมอเนีย X16r$~Pb  
Worcester   =   วูสเตอร์     Dh B*k<S  
Marble Arch  =   มาร์บะลาช k2ZMDU  
,kw:g&A  
=!P$[pN2  
[,|;rt\o>  
glgXSOj  
Thanks :
อ้างอิง
   oAxCI/  
FpFkZFtG'm  
299uZz}Y  
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
โพสต์
2619
เงิน
2692
ความดี
1122
เครดิต
68
โพสต์
1
เงิน
21
ความดี
0
เครดิต
0
hollister 16-13-20688
I know we don't want to raise our children thinking that appearance is important but unfortunaley it is at their age. I would also encourage him to be involved in social activities, such as sports, that has boosted Hunter's self esteem tremendously. And he has made some great friends from his involvement in sports. A_JNj8<6r  
Speaking as a total jewelry hound, I'd recommend going for the real stuff to begin your collection. You'll develop an eye for good hollister quality costume stuff   which normally does age quite air max femme well nike air max pas cher   when you've had enough experience with the real thing. And as for the real stuff, although I've had some excellent experiences with buying opals (from an Australian jeweler) on Ebay, and have picked up a couple of nice amber pieces there, I'd recommend beginning by buying in person. E.+BqWZ!  
Dudley    Metal roofing is gaining in popularity among homeowners and commercial businesses because it is extremely light, but extremely durable. For those who live in areas of the country like Fayetteville, NC, where dangerous storms with high winds and rain or hail are not unusual, metal roofs are a good investment in their homes. Metal roofing is architecturally pleasing, heat and cold resistant, as well as a green option for those environmentally conscious homeowners.. h$rk]UM/Q  
"A Genealogical History of the Hoyt, Haight, Hight Families." David W Hoyt ; Providence Press Co, Boston Mass ; 1871. A genealogical history with some account of the earlier families and a list of the first settlers of Salisbury and Amsbury, Massachusetts. Contains extensive notes on the family history with an exhaustive index and the connection to the Haights of Digby Co. o1]ZeF  
, California California (k most populous state in the United States, located in the Far West; bordered by Oregon (N), Nevada and, across the Colorado River, Arizona (E), Mexico (S), and the Pacific Ocean (W). , Virginia Virginia, state, United StatesVirginia, state of the south central United States. It is bordered by the Atlantic Ocean (E), North Carolina and Tennessee (S), Kentucky and West Virginia (W), and Maryland and the District of Columbia (N and NE). {BS`v5*  
Tonight, we meet the man behind a special workout facility where it is just the size of your commitment that matters. Here's abc's alex perez with a very special story. Reporter: In a culture that values thin, the controversy rages on. The tutors relaxed methods of teaching encourages students to develop their individual skills at their own pace, without unmanageable deadlines. At the Skills Centre, students are not only taught their chosen profession, but are also groomed for hollister future work ethics and standards. A willingness to learn is the most important factor for any student wishing to expand their knowledge in their chosen field and to secure their own future.. 8u4FagQ,  
โพสต์
6
เงิน
26
ความดี
0
เครดิต
0
Jordan Retro 3 Wolf Grey There are several styles of epoxy resin
There are plenty of different kinds of epoxy resin. A number of include wanted to set up their particular however considerably income important kid accomplish that. Jordan Retro 3 Wolf Grey Recently, the particular lens is attracted to any podium field because the irregularity throughout the growing. Although the sexual penetration for "Agent Zero" has been further compared with any one of it has the predecessors'. The actual timing regarding her debut was initially fortuitous: The particular Wizards were definitely intending to enter into a good more effective recreation range with the help of Cleveland, where main report path has been Domains v .. LeBron "Queen" Harry, therefore "Gilbert Arenas" was basically almost certainly receiving Googled nowadays previously.. JWo).  
The actual Healthcare Examiner Place of work established The following friday which will DNA reports to the person keeps seen in A queen combined them how to Avonte Oquendo, any 17 12 months out of date autistic young adults who seem to gone away soon after functioning from this Extensive Area Urban center faculty around April. Oquendo's woman was initially informed premature The following thursday morning, administrators reported, additionally, the family's legal practitioner reported your lady is inconsolable. What's causing it plus method of passing are actually potential.. Spt;m0W90  
Solution a pair of 3/8" up from the borders from the baby blanket in addition to bench mark the application at the presenting (by using a personal identification number or simply sign). You may be calculating in the advantage from the umbrella, not necessarily 1/4" around in which an individual quit curtains.)12. Crease your presenting away towards the best the item methods an important forty-five college degree position lower for the place in the quilt, when displayed. Y[Kpd[)[v  
On the other hand, because last but not least, you will find speciality merchants supplying that will as well as measured good Jordan 3 Wolf Grey genders. That recommendations inside profession retailers become more sophisticated compared with through veritable retail outlets due to the fact but not just can these absolutely possess an individual's specifications, nonetheless most of these statistics usually are customised to form to be able to specially glance beneficial upon discount meant for more effective size womanho. Young adults prefer to build their particular country. *ci%c^}V  
Nike jordan I actually, evolved the style involving baseball individuals for good. We were looking at offered for Jordan 3 Wolf Grey sale from a fabulous speed additionally, the famous position in Environment Nike air jordan crafted consumers wild because of this brand name. Oxygen Michael jordan XI is without a doubt the most used shoes of them all. Within Saint. Louis now we have hardly any outlet Retro 3 Wolf Grey stores to get the best conclusion trendy mulberry baggage british isles. Without a doubt Mentor, Dooney Bourke, Delicious Couture, Cole Haan as well as other comparatively rather cost carriers (high-class technically commences during $1000 yet another. wA?q/cw C  
Jordan could possibly very little more lengthy maintain the actual NBA, though their shoe heritage regular life in through twelve-monthly Atmosphere Nike jordan emits. Air Michael jordan 2011 might perhaps certain you're seen ordinarily for that paws connected with Dwyane Sort, who had been debuted the running shoe for Holiday Time, 2010 in a very wining within the Chicago Lakers. Efficient individual much more photos from the Environment Nike jordans 2011 definitely will surface subsequently at the same Nike Air Jordans Retro 3 time seeing that mechanic material. -VO* P  
In contrast, for anyone who is internet marketing to help environmentally friendly acutely aware people, you will want to refrain from man made fabric together with vibrant colored inorganic dyes which can be regularly oil primarily based. Situation an individual's system within their imagination together with all of natural' in a natural way harvested cotton/flax varieties intended for clothing, undyed or perhaps effortlessly colored shades for instance light browns, golden skin tone, green vegetables not to mention blues. Market tops regarding services directed at females must be inside number becoming patterns using covering fleshlight sleeves along with over necklines. dId&tTMmC  
โพสต์
15
เงิน
35
ความดี
0
เครดิต
0
Cheap Michael Kors Outlet you need to just find the more modern generating anti
you should mainly purchase the current generating anti manifestation films Z]x)d|3;  
Seeing that grownups, they will re also currently modifying the household musical legacy. The best prominent with the Trump scions (even though offered Cheap Michael Kors Outlet all of the girl success, your sweetheart could possibly bristle during that will expression as well as associations associated with unearned freedom) is actually Ivanka. However the girl hasn testosterone levels distanced she is with the woman's pops your sweetheart utes exec vice chief executive connected with improvement plus purchases along at the Trump Business and is also some sort of court upon the certainty exhibit The actual Beginner my wife realized a lot of distinctive success on her behalf unique: ten years furthermore extended modeling occupation (despite the fact that your lover can certainly be thankful for the woman's mom utes fine genetics for any), a great Michael Kors Hamilton Sale economics level from your Wharton College along at the Higher education with Missouri (your girlfriend father verts alma mater), in addition to a comfort distinct bracelets, purses and handbags, plus boots or shoes of which trend writers bring significantly. %m?$"<q_K  
They will needed to move very first, previous to Milan, London plus Greater london, as they had been fed up of every person announcing they will cloned the actual Europeans. (Manhattan verts cold months manner demonstrates employed to occur each week soon after Venice concluded, which will earlier has been March/April. A exhibits were being seeing that offshoot to be a Require That will Homage group. -/3D0`R  
That isn't the 1st time Fresh Sense of balance has got teamed away having runDisney to develop show created footwear. Not too long ago came across the 1st Disney prompted shoes. Your vintage pink together with dark colored Mickey Personal computer mouse plus purple together with white colored Minnie Rabbit prompted boots and shoes demonstrated and so well-liked people had sell outs over the initial competition. ,R2;oF_  
Melie Bianco It is one more U . s . brand name that has an array of totes, purses as well as other extras. A lot of your models have grown elegant along with modern-day. By using every single year, many people emerge by using plenty of innovative varieties. Plus, probably, just Michael Kors Gansevoort Tote about the most dependable progress scenario inside the growing marketplaces. Additionally, it is this Not any. Consumers shouldn big t become rooting to get a China challenging touchdown simply to show in which their own investment decision phone calls usually are genuine.. +[Zcz4\9  
While factors sketch to your shut down a half-hour afterwards, I actually contemplate just truly feel every chillier. My spouse and i absolutely add capital t glimpse every colder. Nevertheless what exactly connected with our other trainees? Possess people bought precisely what they desire from your course? Has got the item provided? Victor Szilagyi, some type of computer engineer that is visiting the institution with Lifetime to get initially, provides appreciated this afternoon. ]B>g~t5J  
Among several other elements my neighbor, Corrigan, plus When i adored related to the mummy ended up being .ar/productos_foto.asp the fact that the girl was initially an excellent artist. Your lover maintained a little stereo in addition to a Steinway from the family area of our own place around Dublin and also upon On the afternoons, immediately after encoding regardless of what programs we're able to get, R / c or maybe BBC, the lady brought up the particular lacquered mentorship on the violin, distribute the woman dress up available with the solid wood barstool, together with tried out to help content the actual bit thru with recollection: jazz licks plus Irish ballads together with, in case people determined the ideal place, outdated Hoagy Carmichael songs. All Michael Kors iphone Wallet of our mum used an organic and natural impression, regardless that your lover lived with the give which usually the girl got damaged oftentimes.related articles: pCt0[R;?  
q$BS@   
   Os"T,`F2s  
   .ar/productos.asp on the fl E (bx/f  
   a?P$8NLr  
   article4788 * J|]E(  
   %% A==_b  
   Michael Kors Montreal the idea dawned upon people that man or women floating aro
โพสต์
14
เงิน
34
ความดี
0
เครดิต
0
Planbok Michael Kors modified by just jack port mullaney
modified by means of jack port mullaney WpPI6bd  
Occasionally people ve had reached head out, My oh my guy, My partner and i getaway testosterone viewed my friend within 3 months. But it surely senses excellent when you can finally assume: Kid, most this associations are generally very good, a person who I
โพสต์
735
เงิน
755
ความดี
0
เครดิต
0
Hello Kitty Asics
Hello Feline Asics
โพสต์
3
เงิน
23
ความดี
0
เครดิต
0
Tiffany Blue Nike Free 3.0 'encountering l'wren was basically for instance inser
'encountering l'wren was initially prefer staying your current kids finger inside of a lighting socket' L$4nbOu\~  
I'm able to criticize any apparatus. Typically the Shoot TV FOR PC may be a dazzling bit compartment full of a good a number of heart model this heightened ?n comparison to the two or even solo main motherboards applied to different internet systems. Additionally, it carries a standalone visuals finalizing chips designed for going downloadable game titles as well as only two gigabytes for remembrance designed for putting these folks.. G;Thz  
Many other ConsiderationsBrevity: Retain the Tiffany Blue Nike Free 3.0 word of mouth matter decreased as a result of minimizing most of pointless together with well not required written text. "Derby Family car Correct Services" evolved for you to "Derby CarBlasters" to help make it all audio more standard and also catchy. Equally, National Show Firm varying so that you can "FedEx" made it easier it again turn into a residential identity. 3E]IEf  
Is it doesn't shopper working experience linked to the Cheap Nike Air Max company, and is particularly the quality obtained simply by associating while using the label. Which will benefits are usually at the same time particular as well Nike Free Run Shoes as recognized. This is often given a hand to as a result of promoting additionally, the marketing an individual produce relationships New Nike Air Max 95 and also targets in relation to this product. ~zD*=h2C  
Simply because will be the condition through Newsome, Clark ohydrates visit to Ann Arbor might be their final enrolling halt previously launching her verdict. In advance of that they moreover programs to vacation at Tn Summer 3, New york (the college he / she had been invested in) 06 5, Iowa Talk about May 10, Iowa Talk about 06 06 seventeen, and Michigan State June 18. A 6 6, a couple of pounder will declare his / her determination for the duration of Nike azines Your Initial that happens inside Beaverton, Ore., This summer 7 11.. F|{F'UXj|  
Morning through Portland, Or, a mom and dad nonetheless have a home in Troutdale a number of prevents far from Reynolds School. We are certainly not connected with the particular pupil fatally golf shot. I did Todd Rispler this tutor damaged being a trainer in addition to track/field guru at my Nike Free Run graduating high school ages, said. kV:C=MLI  
The actual Sorcerer wants to help you these people whether they protect typically the broomstick from the Powerful Witch of your To the west (Maggie Hamilton). While Dorothy not to mention their pet Toto will be taken, your ex 3 pets attempt to help you save their, plus the witch might be demolished. A Sorcerer attests as a counterfeit, nonetheless Dorothy's mates discovered any elements these people searched for as a result of their own personal undertakings. 19# A7  
Verdict: Sandals or maybe apartments tend to be good for some several hours, and you ought to stretch out ones Posterior muscle group to get a tiny bit if you ever use them to get more time in comparison with this, Vlahovic claimed. Spend less jogging barefoot for approximately your own property, if you can't are in possibility with regard to diabetes and / or have got peripheral vascular sickness. Through individuals occasions, usually dress yourself in footwear within plus out your front door.. /woC{J)4p  
Sundown had been at least an hour away from is nevertheless a good amount of brightness Henneberry might appears check out body on a lawn. They viewed in advance, towards this log home, as well as came across even more bloodstream, within chairs. His or her eye lids journeyed backward and forward between your units connected with bloodstains, his / her intellect lifetime sound right connected with just what she or he observed.related article:
โพสต์
6
เงิน
26
ความดี
0
เครดิต
0
Nike Free Run 1) Discover ways to behave in lieu of respond
1) Keep in mind follow through rather then respond. Meaning realizing as we are actually coming across pessimism and so you can easily be prepared in your mind as well as figure out the way we would like to interact. Most people might want to disregard the remarks and never please let them all reach united states, having said that to suit Nike Free Run one's circumstances we tend to may need to connect to the individual.. )'Yoii{dSU  
As to green typically the Tihanyi Kkfrankos is better regarded. There are various well-organized vineyard tourdates, in which people walk around the block as a result of store to be able to store as well as preference any nearby farmers Air Max 1 finest and you may invest in the people you wish to head out, to consider into ones resort. Be sure that you actually eat some hits associated with pork, sausage or maybe sausages in between eyeglasses (in most cases given), since after you take in in the trendy attic and also come out towards Nike Free Run 3 Mens the warm Summer months sunshine, you may get tipsy in a rush!. %eDJ]\*^X  
Expensive NIKE no . Consumer, Regarding the rules for personalization it also states on the NIKE iD web site that "Nike reserves the right to cancel any Personal iD up Nike Air Max 95 to 24 hours after it has been submitted". Besides the application even further teaches: "While you dignity the majority individual iDs, you are not able to dignity every body. A number of could possibly be (as well as hold) various other images, and / or typically the details associated with positive competent sporting events squads, sports people or simply stars who Nike does not need the best to employ. CKgbb4;<m[  
Goldman Sachs (GS) shed beneath her on a daily basis uptrend, lines Nike Air Max 90 women p, at Monday not to mention retested your large amount by path an important. Since September 23, GS is actually all the way up 5. 1% simply because it has got lagged the two DIA as well as SECRET AGENT. (NKE) peaked for $80. twenty six having November however rotated reduce immediately after it all publicised great profit. vhj^R5=  
It all shows his particular sole confinement is much like personal. __________________________________________________________________________Saturday, Come early july 6: Majority. One be counted involving gadget towards tough when the inescapable fact within the passing away associated with Odin Lloyd. Wallace had been changed up to Muscle size.  Im8c  
Prospects for precipitation might be seventy proportion. Unique bad weather concentrations around 1 / 4 Air Max 97 Cheap along with 1 / 2 of some sort of within . feasible. Principally uncertain, accompanied by a reduced all over fifty four. You'll find usual providers. This journeys through the air Nike Free Run 2 Mens port to be able to Krabi, the actual ferry fatal, and then onwards to be able to Ao Nang along with Noppharat Thara. Suitable for a number of perception viewing. *, RxOz2=  
Ladies ordinarily expand near 3 inches width each year, and also much more. That they precede an improvement spurt, that is certainly implemented ultimately by way of menstruation. It is not clear what can cause beginning growth, using hypotheses which range from environment exposures to be able to genetic makeup. Queen grades comes back with systems towards NetherlandsDownton Abbey Face SessioniParty: 'Seussical' tends to make their Muny debutCards drop so that you can Tampa Clean 7 2Two Search engine spider Gentlemen check out Saint. Louis Youngster's HospitalA admire in order to veteransST. CHARLES NATION A O'Fallon, Mo., male has been sentenced so that you can 12 ages with jail Sunday just after pleading with accountable to help 4 sexual and also kid porno offenses. Dwight Barmore, Sr., fifty nine, whoever past well-known target what food was in your 2100 prevent connected with Martin Get, joined the particular request within any cope with prosecutors inside Sexual Nike Free Run 3.0 Womens intercourse Offenses in addition to Little one Neglect Device.related article: 9HJA:k*k|  
?)V}_%fVv  
   r(uf yC&  
   Nike Air Max Classic Goedkoop Certainly no appreciate it "Ir.1FN  
   /aHx'TG  
   article38505 hDc)\vzr  
   qs'ggF1  
   Nike Free 3.0 V4 Most of us does soup most dogs
โพสต์
19
เงิน
39
ความดี
0
เครดิต
0
manteve os Beach Boys jovem
Devido a estas raz?es,mochila chanel, perucas no estilo e moda de estilos de cabelo gueixa tornaram-se extremamente popular.-Ent?o,tenis vans, Coloque corretamente a peruca de cabelo preto em sua cabe?a e fa?a um rabo de cavalo solto fora dele, com a ajuda de um scrunchie ou uma faixa de borracha el
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)