ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 5848เข้าชม
  • 6ตอบกลับ

การอ่านเพื่อพัฒนาตัวเอง

โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

๑. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ปกติคนที่รอบรู้มักจะเป็นผู้ที่รับฟังหรืออ่านสิ่งต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เราอาจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันด้านสุขภาพอนามัยหรือด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งหาอ่านได้ในหนังสือหลายๆประเภท 2jA-y!(e  
- ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน จะอ่านได้จากหนังสือพิมพ์ซึ่งจะมีการรายงานข่าวหลายๆด้าน ข่าวในหนังสือพิมพ์อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไป เราจึงต้องพิจารณาอย่า     หลงเชื่อโดยเปรียบเทียบข่าวจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับ สอบถามจากบุคคลอื่นและใช้ดุลยพินิจของตน U"/":w ~  
- ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย หาอ่านได้จากวารสาร นิตยสารหนังสือพิมพ์ หนังสือเล่มต่างๆ u>d,6 !  
- ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันเป็นที่วิตกของบุคคลทั่วไปหาอ่านได้จากวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเล่ม และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ]M#_o]  
๒. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองในด้านอารมณ์ กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงความรู้สึก โดยให้สามารถควบคุมอารมณ์รุนแรงได้และมีความรู้สึกต่อสิ่งที่กระทบ ทั้งในด้านที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจซึ่งเกิดจากการรับสารหลายชนิด โดยสารที่เรามักจะอ่านก็จะต้องเป็นหนังสือที่อ่านแล้วให้ความเพลิดเพลิน เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น คำกลอน H htAD Y  
๓. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม คุณธรรมเป็นเครื่องกำกับจิตใจของมนุษย์ ให้ประพฤติปฏิบัติในด้านดีงามเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกับสัตว์ คุณธรรม ประกอบด้วยความรู้ ความคิด และอารมณ์อันช่วยขัดเกลาจิตใจให้ประณีตยิ่งขึ้น ทำให้เกิดวิจารณญาณ และสติปัญญาสำหรับงานเขียนที่ช่วยพัฒนาด้านคุณธรรมให้แก่ผู้อ่านมีอยู่มาก เช่น งานเขียนเกี่ยวกับธรรมะ ศิลปะ คตินิยม สุภาษิต เป็นต้น H:2#/1Oz>  
-FdhV%5]  
F`+}p-  
แหล่งที่มา :Fu.S1j$  
อ้างอิง
r,aV11{  
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
โพสต์
58
เงิน
40
ความดี
2
เครดิต
2
มีอ่านหนุงสือเมะ
ระดับ : เด็กประถม
โพสต์
236
เงิน
11
ความดี
3
เครดิต
0
  
โพสต์
5
เงิน
28
ความดี
0
เครดิต
0
โพสต์
5
เงิน
28
ความดี
0
เครดิต
0
  
โพสต์
5
เงิน
28
ความดี
0
เครดิต
0
ตอบกลับโพสต์ 2 โพสต์ของ (SELE_SKY)
โพสต์
2617
เงิน
2689
ความดี
1121
เครดิต
68
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)