ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 6423เข้าชม
  • 22ตอบกลับ

เอกนาม

โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

1.1 เอกนาม

ตัวเลข  เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวน เช่น  เขียนเลข  9    แทนจำนวนสิ่งของ  เก้า  ชิ้น/อย่าง/ตัว แต่บางครั้งเราไม่สามารถใช้ตัวเลขเขียนแทนจำนวนได้ทั้งหมด  เช่น   “ห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง”  ไม่สามารถใช้ตัวเลขเขียนแทนจำนวนจำนวนนั้นได้  เราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น  a, b, c, … ,x, y, z   ตัวใดตัวหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เขียนแทนจำนวนจำนวนหนึ่ง นั่นคือใช้  5a หรือ  5b หรือ  5c หรือ  5d … หรือ  5x หรือ  5y หรือ  5z   แทน   “ห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง”

ข้อความที่เขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์ข้างต้นจะประกอบด้วย ตัวเลขและตัวอักษร เราจะเรียกตัวเลขที่ใช้เขียนแทนจำนวนว่า  ค่าคงตัว ตัวอักษร  ที่ใช้เขียนแทนจำนวนว่า  ตัวแปร และข้อความในรูปสัญลักษณ์ เช่น 3 , 5x , 7+2x  ว่านิพจน์

หลักการเขียนผลคูณระหว่างค่าคงตัวกับตัวแปร  มีดังนี้

1. กรณีที่มีค่าคงตัวมากกว่าหนึ่งตัว  ให้หาผลคูณของค่าคงตัวทั้งหมดก่อน  แล้วจึงเขียนในรูปผลคูณระหว่างค่าคงตัวกับตัวแปร  และเขียนค่าคงตัวไว้หน้าตัวแปร  
2. กรณีที่มีตัวแปรหลายตัว  ให้เขียนเรียงตามลำดับตัวอักษร  
3. กรณีที่ค่าคงตัวเป็น 1  ไม่ต้องเขียน 1 หน้าตัวแปร   ถ้าค่าคงตัวเป็น -1 ให้เขียนเฉพาะเครื่องหมายลบไว้หน้าตัวแปรทั้งหมด เช่น  1  x  y   เขียนเป็น  xy(-1) y z  x  เขียนเป็น -xyz
ข้อความในรูปประโยคสัญลักษณ์ ดังกล่าวนี้ เรียกว่า เอกนาม


สรุปว่า เอกนาม คือ นิพจน์ที่เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป  และเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกเท่านั้น เอกนามจะมีสองส่วน  คือ  1.  ส่วนที่เป็นค่าคงตัว หรือสัมประสิทธิ์ของเอกนาม 2.  ส่วนที่อยู่ ในรูปการคูณของตัวแปร โดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวก
หมายเหตุ   หากเลขชี้กำลังของตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งติดลบนิพจน์นั้นจะไม่เป็นเอกนาม

ดีกรีของเอกนาม เราจะเรียกผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวในเอกนาม  ว่าดีกรีของเอกนาม ดังตารางแสดงข้างล่างนี้สำหรับดีกรีของเอกนาม 0 ไม่สามารถบอกดีกรีที่แน่นอนได้  เพราะ  0  สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป ได้  ไม่ว่า n  เป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกใด ๆ ดังนั้นจะไม่กล่าวถึงดีกรีของเอกนามศูนย์  หรือกล่าวว่า ดีกรีของเอกนาม 0 หาไม่ได้

เอกนามที่เป็นค่าคงตัวที่ไม่ใช่ศูนย์  จะมีดีกรีของเอกนามเป็น 0    เช่น  3  มีดีกรีเป็น 0  เพราะ 3 สามารถเขียนในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปได้  1.2  เอกนามที่คล้าย
พิจารณาเอกนามต่อไปนี้ 3xy, 4xy  จะเห็นว่าเอกนามทั้งสองนี้ต่างกันเฉพาะสัมประสิทธิ์เท่านั้น   ส่วนที่เป็นตัวแปรเหมือนกันคือ xy เรากล่าวว่าเอกนาม  3xy  และ  4xy  เป็นเอกนามที่คล้ายกัน เพราะฉะนั้น เอกนามสองเอกนามคล้ายกัน  ก็ต่อเมื่อ  เอกนามทั้งสองมีตัวแปรชุดเดียวกัน และ  เลขชี้กำลังของตัวแปรตัวเดียวกันในแต่ละเอกนามเท่ากัน ดังตัวอย่างในตาราง ทั้ง 6 ข้อ เป็นเอกนามที่คล้ายกันทั้งสิ้น1.3  การบวกเอกนาม  มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.  การหาผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน  = ผลบวกของสัมประสิทธิ์  
2.  การหาผลบวกของเอกนามที่ไม่คล้ายกัน เช่น xy บวกกับ 2y3 ไม่สามารถเขียนผลบวกในรูปเอกนามได้แต่เขียนผลบวกในรูปการบวกได้ดังนี้  xy + 2y3
1.4  การลบเอกนาม มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.  ผลลบของเอกนามที่คล้ายกัน =  ผลลบของสัมประสิทธิ์
2.  การหาผลลบของเอกนามที่ไม่คล้ายกัน  เช่น   - 4x  ลบกับ  5xy  นั้น  ไม่สามารถเขียนผลลบในรูปเอกนามได้  แต่เขียนผลลบอยู่ในรูปการลบได้ดังนี้  - 4x – 5xy

แหล่งที่มา
  
อ้างอิง

Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
โพสต์
5977
เงิน
5617
ความดี
2803
เครดิต
118

ระดับ : เด็กประถม
โพสต์
292
เงิน
23
ความดี
5
เครดิต
0
ระดับ : เด็กประถม
โพสต์
292
เงิน
23
ความดี
5
เครดิต
0
    
ระดับ : เด็กประถม
โพสต์
292
เงิน
23
ความดี
5
เครดิต
0
  
ระดับ : เด็กประถม
โพสต์
292
เงิน
23
ความดี
5
เครดิต
0
  
ระดับ : เด็กประถม
โพสต์
292
เงิน
23
ความดี
5
เครดิต
0

โพสต์
2619
เงิน
2692
ความดี
1122
เครดิต
68
โพสต์
30
เงิน
50
ความดี
0
เครดิต
0
nike free 5.0 herren blau  die auch zeigt
Die Menschen in der N?he des Finanzministeriums, sagte Reportern, die nicht unbedingt unter der Aufsicht von dem Hintergrund der hohen energyconsuming Produkte f
โพสต์
13
เงิน
33
ความดี
0
เครดิต
0
www.chalaisassociates.com/gifts/images.htm provides huge benefit progress likely
includes great benefit growing likely
However , generally there is available the effort anytime functionality gets a concern. My partner and i learn that sure hand bags happen to be inadequately developed as well as separate conveniently, and also don't have sufficient spaces regarding every thing I would like to take by himself. I seen colorful Observara Bradley totes, using unique quilted behaviours, a lot of openings to arrange issues, in addition to huge different hued styles.
By just what exactly From the there were a good issue concerning ag gets resource efficiency just like from the decrease 72, together with exactly why AK wasn't carrying this out. That i sprang upward as well as given the particular Ak Farmlands Have faith in Company 248 Distance Dahlia Ave. Palmer, AK 99645 (907) 745 3390. Those sweet heart and soul keyrings is usually manufactured in the regular strategy, dropping this buckskin manually ,, however a good laser light cutter machine pieces by way of natural leather such as a utensil by means of butter together with can the task immediately and also very perfectly. /gifts/images.htm Actually you need to use your forms slash from coronary heart for you to inlay in a several shaded cardiovascular. A good Zing sixteen could well be ideal for tiny plans similar to this in case That i earn the particular Epilog problem When i lmost all possibly be making an attempt even more serious set inlays..
It could possibly have even  cinched Michael Kors Selma Laukku facts Michael Kors Hamilton Satchel within the hips. Do it using a clothe yourself in precisely the same coloring for that monochromatic seem. Given it is certainly a real remarkable silhouette, you are able to overall tone straight down made from, sample together with in shape. A prolonged scenario, nicely, it all ersus not a whole lot for a longer period. Go on a coil nailers, ensure it is speak out loud in a distinct rate of recurrence utilizing a capacitor, consequently put it next to the in a similar fashion tuned coils and also operate the oscillating permanent magnetic subject within the initially to help bring about another to be able to speak out loud. Employ a brilliant AIR CONDITIONER so that you can DC converter along with voila, you now have a approach to cellular electrical power exchange..
Attempt to view ancient issues innovative means. Your outfit may perhaps glimpse worn out, nonetheless take into account eliminating your bodice together with putting on this being a dress. Or perhaps the base part of any attire could be hopelessly obsolete, discolored or simply mundane. COH is often a robust stable grower to use in a good past record nonetheless not likely some sort of 10 bagger. I actually first diagnosed COH just after implementing Fran Greenblatt utes miracle spending solution to be able to display stocks and shares. Your solution position futures influenced by gain upon funds together with P/E proportion, respectively, next mixes the actual search positions to allow just about every stock options one particular fico score.
My partner and i over and over again asked for to determine a physician above the distressing benefits this has been wearing myself. Many people steadfastly repudiated to check out me personally. We filled out issues, authored correspondence, speech that will officers face to face. Over the higher levels, clutches with Michael Kors Handbags Outlet the Laura Vela Springtime Summer season 2014 series ended up being shown on the prolonged light tendency counter-top. Brown leafy is a key coloration inside innovative selection. The particular is actually a healthy and balanced method to obtain lotion along with simple colors, a good little water with glowing blue, many snake pores and skin, and another good physical appearance with dark-colored.
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)